Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 1

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

 
Iedereen kent wel het verhaal van Genesis 1. 
Gelovigen en niet-gelovigen.
Steeds weer staat dit verhaal ter discussie.
Het verhaal over het ontstaan van onze wereld .....

De Bijbel vertelt ons hoe God de wereld heeft geschapen :
Op de eerste dag schiep God dag en nacht.
Op de tweede dag schiep God hemel en aarde.
Op de derde dag schiep God zee, land en planten.
Op de vierde dag schiep God zon, maan en sterren.
Op de vijfde dag schiep God de vissen en de vogels.
Op de zesde dag schiep God de dieren op het land en ten slotte de mensen.
Op de zevende dag nam God de tijd om te rusten.

Telkens als God Zijn scheppingswerk bekeek, zag Hij dat het " goed " was.
In het laatste vers van Genesis 1 staat :
En God zag al wat Hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
Wat een troost om te weten dat de wereld " zeer goed " was.
Dat betekent dat het weer zo kan worden....., want het is eens " zeer goed " geweest.

Ik moet dan denken aan de Rubic-kubus.
Vroeger was het me een keer gelukt om alle vlakken in één kleur te krijgen,
maar het is nu al weer zo lang geleden dat ik echt niet meer weet hoe ik dat heb gedaan.
Toch is het een keer " goed " geweest, dus het kan wel.

Bij Gods Schepping was het " zeer goed " en bij Gods Herschepping zal het ook weer " zeer goed " zijn.
Zo
ook met mijn leven en God werkt daar aan... Hij wil mij herscheppen !!
Hoe meer ik naar mijn leven (terug) kijk, hoe meer ik de Hand van God zie !!!
Genesis 1 is daarom belangrijk voor mij,
want God is niet alleen de Schepper van alle leven....
Hij is ook de bron van leven en de oorsprong van beweging.
Dode stof zou voor altijd dood zijn, wanneer God haar geen leven gaf.
Daarom geloof ik ook dat God de doden zal opwekken.


Genesis 1 laat dus zien dat God de Schepper van Hemel en Aarde is.

Geen kunstenaar kan werken zonder dat hij iets heeft om mee te werken.
God maakte
iets uit niets.
Door Zijn Woord werd de wereld gemaakt.
Door Zijn Woord werd de tijd in beweging gezet.
Daarom mag en kan ik mijn leven in Zijn Handen leggen.
Hij is Schepper van tijd, ook van mijn levenstijd.
Genesis 1 is niet alleen het scheppingsverhaal van de wereld, maar ook het scheppingsverhaal van mijn leven.
God is mijn Schepper. God wilde mij hier en nu op Zijn aarde.
Wat een geweldige troost en rust geeft dat... (als ik maar luister naar Zijn Woord)
Dat betekent echter niet dat bij mij alles van een leien dakje gaat...
Nee, ik worstel vaak tegen mijzelf, de wereld en de duivel.
En ik heb ontzettend veel vragen !!!!
Toch weet ik van (ervaar ik) van een Schepper, een Vader in de Hemel.

Daarom is het goed dat we onze ogen op de hemel richten en de aarde onder onze voeten houden.

BoBru 28082005

voor reacties: