Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 2 vers 1-7  : de schepping van de mens

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 
Vooraf :

Genesis 2 bepaalt " hoe wij in het leven staan. "
Geloven we in Genesis 2 ? Leven we met Genesis 2 ?  Houden we rekening met Genesis 2 ?
Dit hoofdstuk laat zien dat er geen leven is zonder God !!!
Het laat zien dat God deze wereld " zeer tov (goed)" geschapen heeft.
Iets wat de moderne mens maar moeilijk kan aanvaarden...

Steeds meer ben ik in mijn leven tot de ontdekking gekomen,
- dat Gods zegen en Zijn woorden onmisbaar zijn ....
- dat ik alleen maar leef door Gods Adem ....
- dat God mij een vrouw heeft gegeven " als hulp tegenover " ....
- dat mijn fouten (zonden) komen door de kennis van goed en kwaad ....
- dat mijn geloof ( door Gods Heilige Geest ) wat zo vaak zo klein is,
                                                          verlangt naar de boom van het (eeuwige) leven ...

Dat alles is zo rijk, zo veel... dat één webpagina te weinig bleek/blijkt te zijn !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genesis 2 vertelt ons over de rustdag,
over de schepping van de mens ( man en vrouw )
over de boom van het (eeuwige) leven
over de boom van de kennis van goed en kwaad.

Als eerste de zevende dag ....
Na 6 dagen hield God op met Zijn scheppingswerk.
Op de zevende dag heeft Hij gerust.
Dat is iets anders dan uitrusten. Iets wat veel mensen vandaag de dag wel doen op de " rustdag ."
Voor ons als christenen is dat de zondag geworden ( Opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus)
De HEERE rust en zegent en heiligt deze dag.
Dat heeft ons toch wel wat te zeggen.
Wordt deze dag wel apart ( geheiligd) door ons ?
Voelen we ons wel gezegend op deze dag ?

God heeft ons beloofd dat Hij ons op die dag zou ontmoeten.
In de kerkdienst mogen we God ontmoeten in Zijn Woord.
Elke kerkdienst eindigt met de zegen van God.

" Uitrusten " op deze dag is dan het juiste woord niet.
Maar rusten onder de zegende Handen van God geeft weer
geloof, liefde, genade, energie en moed voor de komende week.


Het tweede is de schepping van de mens. Wat een wonder !!!
Uit het stof wordt de mens geformeerd. Formeren betekent vormen.
Het laat de grote nauwkeurigheid en precisie zien, hoe God ons maakte en nog steeds maakt.
David zegt in psalm 139 niet voor niets :
" Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. "


Maar kunnen we dat David wel na zeggen ?
De moderne wetenschap kan toch heel veel en er zijn toch reageerbuisbaby's ?
Maar dan vergeten we iets heel belangrijks !!!

Nadat de mens is geformeerd, geeft God de mens het LEVEN.
Gods adem, geblazen in de neusgaten, maakt de mens tot een levende ziel.
En dat kan de allerknapste mens niet !!!
De mens kan alleen leven door Gods adem.
Dat was in de dagen van de eerste mens en dat zal altijd zo blijven.
Wanneer de adem stokt (stopt), is er geen leven meer.
Geen mens die dat kan tegen houden.....
Ik heb dat zelf ervaren bij het overlijden van mijn moeder:

Ik hield haar hand stevig vast......
Mijn gezicht heel dicht bij haar gezicht.....
Elke ademtocht ademde ik mee.....
Tot die ademloze stilte viel......
Ik moest haar loslaten.....
De adem van haar leven hier op aarde was hier niet meer,
maar ging uit naar Hem, die het Leven is.
Zij is " veilig in Jezus armen. "

Daarom konden wij ook boven aan de rouwkaart van mijn moeder zetten :

De fractie van één hartslag en niet meer
De afstand van een ademtocht, o Heer
Zo dicht bent U mij steeds blijven omringen
Nu mag ik voor Uw aangezicht eeuwig psalmzingen

De dunne lijn tussen de het leven hier op aarde en de dood laat zien

dat de adem van de ziel,
die God ons heeft ingeademd,
weer uit moet gaan naar Hem.

Of zoals het klinkt in de berijmde psalm 68 vers 10 :

Die God is ons een God van heil
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van de dood,
Volkomen uitkomst geven.


BoBru 04092005


 

voor reacties: