Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 2 vers 20 - 25  : de schepping van de vrouw ...

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 
Vooraf :

Genesis 2 bepaalt " hoe wij in het leven staan. "
Geloven we in Genesis 2 ? Leven we met Genesis 2 ?  Houden we rekening met Genesis 2 ?
Dit hoofdstuk laat zien dat er geen leven is zonder God !!!
Het laat zien dat God deze wereld " zeer tov (goed)" geschapen heeft.
Iets wat de moderne mens maar moeilijk kan aanvaarden...

Steeds meer ben ik in mijn leven tot de ontdekking gekomen,
- dat Gods zegen en Zijn woorden onmisbaar zijn ....
- dat ik alleen maar leef door Gods Adem ....
- dat God mij een vrouw heeft gegeven " als hulp tegenover " ....
- dat mijn fouten (zonden) komen door de kennis van goed en kwaad ....
- dat mijn geloof ( door Gods Heilige Geest ) wat zo vaak zo klein is,
                                                          verlangt naar de boom van het (eeuwige) leven ...

Dat alles is zo rijk, zo veel... dat één webpagina te weinig bleek/blijkt te zijn !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In Genesis 2 mogen we Gods scheppingskracht opnieuw bewonderen.
Toch is er een verschil met Genesis 1.
In Genesis 1 maakt God de wereld uit " niets " !!!
In Genesis 2 wordt de vrouw uit de man geschapen.
Waarom besluit God tot het maken van de vrouw ?

Hij ziet dat Adam eenzaam is en spreekt Hij:
" Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij. "
Wanneer God de vrouw heeft geschapen, brengt Hij haar tot Adam.

God kent ons, want Hij heeft ons gemaakt en niet wij ( zoals in Ps
alm 100 staat )
Als onze Schepper weet God volkomen wat we nodig hebben
en is Hij ook volkomen in staat dat alles te vervullen.


De woorden die God spreekt bij het scheppen(maken) van de vrouw
heeft ons dus ook vandaag de dag veel te zeggen:

1) God geeft met Zijn woorden gelijk aan hoe de verhouding tussen man en vrouw moet zijn.
    Als tegenover hem...
    Dat is niet onder hem of boven hem, maar tegenover of gelijk aan hem.
    Maar daarmee is nog niet alles gezegd !!
    Tegenover wil ook zeggen :
    " Beiden zijn verschillend, maar passen wel bij elkaar. Zij vullen elkaar aan."
2) Man en vrouw worden door God bij elkaar gebracht.
    God laat zien dat man en vrouw één zijn.
    Het eerste huwelijk wordt hier gesloten.

   
De man, de vrouw, het huwelijk, dit alles is Gods eigen werk.
    Hij maakte hen beiden door Zijn kracht en nu maakte Hij hen op Zijn bevel één.
    Ander soort huwelijken kunnen hierdoor niet bestaan ( zullen en kunnen Gods zegen niet ontvangen )
    Wat nog duidelijker wordt, als God zegt dat de man zijn vader en moeder zal verlaten,
    en zijn vrouw zal aankleven (zich hechten aan zijn vrouw); en zij zullen tot één vlees zijn.

De wijze waarop de vrouw door God wordt geschapen (gemaakt) is teder.
Matthew Henry (1662-1714) schrijft hier
het volgende over :
De vrouw werd gemaakt uit een rib van Adam;
Ze werd niet uit zijn hoofd gemaakt, zodat ze over hem zou heersen,
noch uit zijn voeten opdat zij door hem vertreden zou worden,
maar uit zijn zijde opdat ze hem gelijk zou zijn,
onder zijn arm opdat ze beschermd zou zijn;
dichtbij zijn hart opdat zij bemind zou worden.

Adam noemt de vrouw :
"Been van mijn been, vlees van mijn vlees ! Men zal haar Mannine noemen, omdat zij uit de man genomen is."
In het Hebreeuws staat er Iesja (vrouw). Een woordspeling op Iesj (man).
Zij beiden waren naakt en toch was er geen schaamte, want zij wisten niet wat schaamte was.
Hiermee wordt nog eens duidelijk dat God deze wereld " tov (goed) " geschapen heeft.
Dat het goed is als man en vrouw onder Gods zegende handen één worden en dat blijven.

 
 
  Gekregen
  uit Gods hand
  bij het kruisen
  van onze wegen
  om één te zijn ....

  Gods LIEFDE
  in onze liefde
  in één gestrengeld
  als een 3-voudig snoer
 
 
  Zo verschillend
  tegen over elkaar
  bij het kruisen
  van onze wegen
  zo vaak twee ....

  maar GODS LIEFDE
  in onze liefde
  is in één gestrengeld
  als een 3-voudig snoer
 
 
  Vrouw en man
  door God geschapen
  door God gegeven
  door God vergeven
  genadig één ....

  door GODS LIEFDE
  in onze liefde
  in één gestrengeld
  als een 3-voudig snoer
 
 
  Samen
  elke dag opnieuw
  wandelend
  gezegend
  op Gods wegen

  met GODS LIEFDE
  in onze liefde
  in één gestrengeld
  als een 3-voudig snoer
 

Indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn Liefde is in ons volmaakt.
1 Johannes 4 vers 12


 

BoBru 18092005

voor reacties: