Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 3 vers 1 -15  : de zondeval

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Genesis 3 vers 1 tot en met 15 is n van de donkerste hoofdstukken in de geschiedenis van de mens.
Adam en Eva ( lees hiervoor gerust " wij " ) wandelen vanuit het Licht de duisternis in.
Je zou zeggen : dat hadden Adam en Eva ( wij ) toch kunnen zien (aankomen).
Er is toch een duidelijk verschil tussen Licht en duisternis.
Maar dan moeten wij dit bekende hoofdstuk nog eens goed lezen !!
Er zal dan vanuit ons leven veel herkenning zijn en tegelijkertijd worden wij weer opnieuw gewaarschuwd.

Genesis 1 en 2 laten een wereld zien zonder de kennis van goed en kwaad.
Er was geen kwaad, want God had alles ZEER GOED (tov) gemaakt
Maar waarom gaat de mens dan toch twijfelen ?
Maar waarom vertrouwt de mens dan niet op Gods Woord ?
Maar waarom denkt de mens het dan toch (nog steeds) beter te weten dan God ?
Maar waarom is de mens (zo vaak) ontevreden over zijn leven en wil steeds meer ?

Genesis 3 geeft antwoord op al die vragen.
Maar niet alleen op die vragen ....
Het geeft ook antwoord op de gevolgen van al die vragen.
Eva wandelt door de hof en wordt aangesproken door de slang,
waarvan wordt gezegd dat hij listiger is dan al de andere dieren van het veld.
De vraag die aan Eva wordt gesteld is de manier waarop de slang ( duivel ) in contact wil komen met de mens.
Wat is de bedoeling van de duivel : " God verslaan door Zijn Schepping kapot te maken "
Door een scheiding te maken tussen God en Zijn Schepping probeert de duivel Gods werk kapot te maken.
Daarvoor is contact nodig ....
en hij heeft slechts een kleine opening nodig om zijn voet tussen de deur van je hart te zetten.
Probeer dan maar weer de deur van je hart dicht te doen. Dat kan alleen door gebed en Gods Heilige Geest.

Zo gaat het ook bij Eva !! En vraag maar en dan ook nog een vraag met een leugen !!
" Is het dat God gezegd heeft, dat je van alle bomen uit deze hof NIET mag eten ? "
Wat een vraag !!! God had duidelijk gezegd :
" Van alle bomen mag je vrij eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. "
Daar hoef je dus geen antwoord op te geven !!! Wat een onzin !!
En toch .....
Eva antwoordt wel; de duivel heeft contact en het gesprek gaat verder.
In plaats van de vraag onmiddellijk te negeren (geen aandacht aanschenken), gaat Eva in discussie.
De deur van het hart staat open ... Door de kieren van je hart kan de duivel twijfel blazen.

De duivel vraagt of het zonde is of niet (vers 1)
Hij ontkent dat er enig gevaar is (vers 4)
Hij spiegelt voor dat het zelfs voordeel op zal leveren (vers 5)


Zo gaat het ook bij Eva..
De duivel zegt (vraagt) of het verkeerd is als Eva van alle bomen zou eten.
De duivel zegt dat Eva niet zou sterven.
De duivel zegt dat Eva " als God " zou worden.

Of zoals het vandaag de dag wordt gezegd/ingefluisterd :
Het valt allemaal wel mee en zo erg is het allemaal toch niet.
Iedereen doet het toch ??? Zijn al die mensen dan verkeerd bezig ??
Nou... daar valt dat kleine beetje van jou bij in het niet.
Je leest toch de Bijbel, je bidt toch, je gaat toch naar de kerk, je doet niemand kwaad.
De duivel laat je zo twijfelen aan Gods Woorden ...en je luistert niet " echt " (meer) naar Gods geboden !!!

Wat verder opvalt, is dat Eva in de buurt van de boom van kennis van goed en kwaad is.
Dat Eva daar alleen is... Momenten en situaties waar de duivel gebruik van maakt.
En in deze manier van werken is de duivel nog steeds niet veranderd.
Wanneer verzocht hij Jezus?  Na veertig dagen en nachten vasten ( niet eten ) in de woestijn.
Steeds weer zoekt hij naar onze zwakke momenten en situaties.
Wanneer we van ons zelf weten wat deze zijn, moeten we die vermijden (misdoen).


 
 Vermoeid en uitgeteld
 de laatste uren van de dag...
 nog net geen slaap
 maar o zo zwak
 
Leegte en Kou
Schaamte en Schuld
houden mij uit de slaap
met een zondig hart
 
 Even onderuit
 na zoveel uren van de dag
 slapend hart
 zodat het weer open lag
 
Biddend heel klein
Niet voor de eerste keer
vlak voor het slapen gaan
Reinig mijn hart, o Heer
 
 Heel eventjes maar
 een kier van een seconde
 in slaap gesust
 geraakt is mijn zwakke hart.
Uw Genade en Liefde
alle uren van de dag
Zelfs in mijn slaap
red mijn ziel, red mijn hart !!

Eva neemt ZELF de vrucht en at.
Het was haar eigen handeling, haar eigen beslissing !!
Adam neemt van Eva de vrucht, maar hij neemt ZELF en eet van die vrucht.
Het was zijn eigen handeling, zijn eigen beslissing !!
De verkeerde keuze dringt onmiddellijk door in het hart van Adam en Eva.
In n klap staan Adam en Eva vanuit het Licht in de duisternis.
Het is de duivel gelukt om scheiding aan te brengen tussen God en Zijn Schepping.


Nadat de (verkeerde) daad is doorgedrongen, ga je het vaak ontkennen of nog erger : anderen de schuld geven.
Dat gebeurt bij Eva ....en bij Adam !!
De zonde is als een helling !! Men kan zich niet stil zetten, als men dat wil !
De ogen van Adam en Eva werden  inderdaad geopend voor goed en kwaad.
Alleen kwamen ze tot de ontdekking dat het tot hun schaamte en verdriet was.

Wanneer God naar hun toekomt, worden ze vervuld met angst en schrik.
Hoe anders was het vr het eten van de vrucht van de boom van goed en kwaad.
God kwam in hun ogen niet meer als hun Schepper, maar als Rechter.
Daarom vluchtten zij weg bij God vandaan.
Het lijkt een helling zonder einde......, maar is het "GOD-dank" niet !!
Hoewel God alles weet en heeft gezien, zoekt Hij Adam en Eva (ons) op.
Hij vraagt naar ons !! Hij wijst ons ondanks onze zonden (nog) niet af !!!
Adam... Eva.... (mens) waar ben je ?
Zelfs wanneer Adam en Eva (wij !!!) niet echt antwoord geven op Gods vragen, blijft Hij ons opzoeken !
Zelfs wanneer Adam en Eva (wij !!!) anderen de schuld geven, ja zelfs God de schuld geven, blijft Hij ons opzoeken !

Is er veel veranderd sinds de zondeval ? Nee !!!
Hoe vaak wijst " onze wijsvinger " naar de ander ?
Ik heb dan misschien wel wat gedaan, maar die ander begon...
Als ik het niet had gedaan, dan had die ander het wel gedaan ..
Al die anderen doen het ook, dus ....

Zonde is een kind dat niemand wil adopteren.
Hoe vaak geven wij God de schuld van alle ellende om ons heen ?
Als God bestaat.. waarom is er dan zoveel oorlog, ziekte en ellende ?
Als God bestaat.. waarom sterven er dan zoveel (jonge) mensen ?

Maar is het de schuld van God ?
Maar is God oneerlijk/onrechtvaardig ?
God had toch gezegd : " als je van de boom van het goed en kwaad eet, zul je de dood sterven. "
We kunnen de vragen maar beter omkeren !!!
Wat een wonder dat God ons nog steeds opzoekt met Zijn Liefde !!
Wat een wonder dat God steeds weer onze oneerlijkheden ( zonde ) vergeeft !!
Dat gebeurt ook met Adam en Eva !!!
Ondanks de ongehoorzaamheid van Adam en Eva,
ondanks dat zij de dood moeten sterven,
laat God zijn Liefde schijnen in de " zelfgekozen " diepe duisternis van de mensen.
Gods Liefde door Zijn Zoon Jezus Christus wordt hier uitgesproken (ook wel moederbelofte genoemd):
" Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad;
zij zal uw kop verbrijzelen, gij bijt hen in de hiel.

Een eeuwige twist is hier begonnen tussen het Koninkrijk van God en tussen het koninkrijk van de duivel;
Er is een voortdurend conflict tussen genade en verdorvenheid in het hart van Gods volk.
Er is een voortdurende strijd tussen de gelovigen en niet-gelovigen in deze wereld.

Maar de overwinning staat vast: God is overwinnaar !!!

Het Licht wint het van de duisternis ....:
Het is de vrijdag voor de Paas-sabbath in Jeruzalem. Jezus Christus hangt aan een kruis op Gogoltha.
Hij adopteerde de zonde van de mensen( die niemand wil adopteren )....
Hij is onschuldig en leefde in volle gehoorzaamheid aan Zijn vader....
Hij leefde zoals God de mens (tov) heeft geschapen :  " God gehoorzamen en Hem de eer geven."
Ook dit is n van de donkerste hoofdstukken van de geschiedenis van de mens.
Vlak voor Zijn sterven valt er diepe duisternis over de mens.
Zowel figuurlijk :
Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.
Jezus is de Steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

als letterlijk :
En als de zesde ure gekomen was(= middaguur), werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Toen Jezus Christus werd verlaten door Zijn Vader, Zijn God:
" Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten ? "


De duivel lijkt te hebben gewonnen, maar op de morgen na de sabbath (voor ons de zondag) breekt Het Licht door .....:
Wat zoekt gij de Levende bij de doden ?  Hij is hier niet, Hij is opgestaan. ( Lukas 24: vers 5 en 6 )

Door de dood van Christus kreeg het koninkrijk van de duivel de dodelijke stoot ,
een wond aan het hoofd van het beest die nooit genezen kan worden.
 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Englen juub'len Hem ter eer, halleluja!


BoBru 09102005

voor reacties: