Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 5 :  van Adam tot Noach (en hij stierf.....)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Het valt niet mee om dit hoofdstuk te lezen...
De ene naam volgt de andere naam op...
Geslachten komen, geslachten gaan ....
En het steeds weer terugkerende refrein laat de realiteit van het leven zien :
" We hebben het eeuwige leven niet !!!! "

Dat klinkt toch steeds weer door bij het " en hij stierf. "
Hoe oud de mens ook wordt... steeds zal klinken " en hij/zij stierf. "
Dat was in de tijd van Adam, in de tijd van Noach, in de tijd van David, in de tijd van het Nieuwe Testament
en ook in onze tijd laten de rouwkaarten en advertenties zien dat het nog steeds zo is : " en hij/zij stierf. "

Dit hoofdstuk moeten we maar gauw door lezen of overslaan, want je wordt er alleen maar depressief van.
Toch klinkt ook in dit hoofdstuk het Evangelie :  " Gods genadige Liefde voor zondige mensen. "
Allereerst wordt in dit hoofdstuk opnieuw verteld, hoe de mens is geschapen.
In vers 1 staat heel duidelijk : " Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods. "
God heeft man en vrouw  " tov " (zeer goed)  geschapen....
In vers 2 kunnen we lezen welke naam we van God hebben gekregen : " Mens ."
Dit laat ons duidelijk zien wie ons heeft gemaakt en naar wie wij zijn gemaakt... dus ook " van wie wij zijn."
Zoals in psalm 100 vers 3 staat :
"  Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij) "

Maar dan komt de reden waarom elk leven wordt beŽindigd met " en hij/zij stierf. "
De mens ( Adam en Eva )  krijgt een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. (Genesis 5 vers 3)
Niet naar de gelijkenis Gods, maar naar de gelijkenis van de mens.....
En die mens heeft niet naar God geluisterd, maar naar de slang ( de duivel )
en gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Ja... zelfs MethŻsalach. Hij werd 969 jaar oud......
Ook de oudste mens op aarde "aller tijden" sterft !!!

Ook wij zijn kinderen van Adam en Eva... kinderen naar hun evenbeeld en gelijkenis.
Wij zijn precies hetzelfde als Adam en Eva, niet luisterend naar God !!!!
Hierdoor komt het dat de mens ook vandaag de dag " de dood moet sterven " ( Genesis 2 vers 17 )
Hierdoor komt het dat ook vandaag de dag er achter elke naam staat " en hij/zij  stierf."

Het hoofdstuk eindigt met Noach. Zijn naam betekent " rust ."
Zijn vader Lamech zegt over Noach in vers 29 :
" Deze zal ons troosten over ons werk,
en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE heeft vervloekt ! "

Heel duidelijk wijst dit naar Genesis 3 vers 16 t/m 19 : De woorden van God,
toen Hij tot Adam en Eva sprak na hun ongehoorzaamheid in het paradijs (de zondeval).
In deze naam spreekt de hoop die Lamech heeft, want hij weet ook van Gods belofte. ( Genesis 3 vers 15)
Heel wonderlijk is het dan ook, dat in het volgende hoofdstuk juist Noach " genade " vindt in Gods ogen.
Noach krijgt kinderen en geeft ze de volgende namen : Sem, Cham en Jafeth.
Sem betekent " naam " en in zijn nageslacht zal de " naam " van de God bewaard blijven.
Dit kunnen we in Lukas 3 vers 36 lezen, wanneer we het geslachtregister van Jezus kunnen lezen.

Het refrein van " en hij stierf " wordt onderbroken bij de naam Henoch.
Daar lezen we iets totaal anders. Daar lezen we " leven " in plaats van " dood."
Dat is nu Evangelie... Dat is Gods genadige Liefde voor zondige mensen.
Henoch was een kind van Adam en Eva.
Henoch was een mens als " de mens van alle tijden en plaatsen. "
Hij was een kind naar de gelijkenis van Adam en Eva, net zoals wij dat zijn......
En toch klinkt hier niet " en hij stierf." Waarom niet ?
Het antwoord wordt gegeven in vers 22 :
" En Henoch wandelde met God !"
Met God wandelen is met elke stap die je zet God in het zicht hebben.
Met God wandelen is je altijd te weten onder Gods ogen.
Met God wandelen is Zijn Woord ( de Bijbel ) tot leefregel maken en daar naar leven.
Met God wandelen is luisteren naar Zijn wil en Zijn wet. Leven met Zijn leiding en Zijn geboden.
Henoch wandelt met God. Elke stap die hij zet, is een stap met God.
Wandelen met God, totdat de HEERE hem weg neemt, want Henoch was niet meer. ( vers 24)
Het refrein " en hij stierf " klinkt bij Henoch niet.
Nee, het Evangelie klinkt hier van Gods genadige Liefde.

Net zoals dat klinkt in Johannes 11 vers 25 en 26 waar Gods Zoon (Jezus Christus) Zelf zegt :

" Ik ben de Opstanding en het Leven: die in Mij gelooft zal leven, al ware hij gestorven.
En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat ? "BoBru 08012006
 

voor reacties: