Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 6 :  Noach (genade en rust)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Noach betekent " rust. "
Iets waar de mens altijd op zoek naar is.... Rust in het hart, rust voor het hart.
Noach vond die rust in de HEERE en vond zo genade in de ogen van de HEERE.
Is rust zoeken bij de HEERE dan een voorwaarde om genade te krijgen ?
We moeten het om draaien... God geeft ons die rust, maar willen we die rust, die genade wel !!!
Genesis 6 laat ons dat ook duidelijk zien en wat lijkt het verhaal van Genesis 6 toch op onze tijd.

De eerste verzen van Genesis 6 laten ons gelijk zien, dat de mens die rust niet bij en in de HEERE zoekt.
Nee, de mens wordt volledig opgezogen door de wereld.  Ook Gods zonen, Gods kinderen ....
En wat is de Bijbel dan toch weer verrassend actueel !!!
Gods zonen kijken naar de dochters van de mensen en nemen deze dochters tot vrouwen . Is dat verkeerd ?
Gods zonen zijn toch net zo " mensen ", als de dochters van de " mensen ."
Toch is er een tegenstelling, die duidelijk wordt met de vraag:
" waar vind je je rust; bij de HEERE of in de wereld ? "
En wat blijkt dan in Genesis 6 en ook in onze tijd : " Ook Gods kinderen zoeken het in de wereld ! "
Gods zonen zien dat de dochters van de wereld schoon ( mooi ) zijn en neme
n hen tot vrouw.
Ze kozen dat wat hun voor ogen was en dat was alles waar ze naar keken.
Wat hebben we toch een slordige omgang met de HEERE,
doordat we ons " blind " staren op het mooie van de wereld.
En wat zetten we zo onze " eeuwige rust " toch op het spel !!
Want in het vervolg van Genesis 6 laat de HEERE ons duidelijk zien hoe Hij er over denkt.
Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens ....

Door ons blind staren op de wereld, door onze rust in wereldse dingen te zoeken, kunnen we Gods Geest uitblussen.
In het Nieuwe Testament wordt hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 en 20  ook voor gewaarschuwd:
" Blust de Geest niet uit " en " veracht de profetieŽn niet ."
Gods zonen luisteren daar niet naar en gaan hun eigen gang....
God heeft berouw van Zijn schepping, wanneer Hij de boosheid ( in hun gedachten en harten ) v
an de mensen ziet.
Tegelijkertijd heeft Hij pijn van verdriet, als een vader die dwaasheid en eigenwijsheid van zijn kind ziet.
en weet waar die dwaasheid en eigenwijsheid op uit zal lopen.... " eeuwige onrust. "
Toch geeft Hij die mens tijd om zich te bekeren, tijd van genade.
Gods oordeel wordt uitgesteld....
De mens zal niet meer zo oud worden als voor heen, zoals bijv. Methusalach (969) en Kenan (910),
maar zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. (Genesis 6 vers 3)
Ook al is God geduldig met ons ( zondaars ); de tijd van bekering zal eens ophouden.
Elke dag is daarom " het heden der genade ",
want uitstel is geen vergeving.
Elke dag is daarom een dag om je om te keren naar God.
Om vergeving te vragen......Om "eeuwige rust " te vinden !!

De tijd van bekering houdt op...
In vers 7 besluit God om Zijn schepping te verdelgen.
Het woord wat hier voor verdelgen wordt gebruikt, betekent "wissen, uitwissen, uitvegen, afvegen ."

Zoals stof en vuil worden afgeveegd van een plaats, die schoon moet worden gemaakt.
Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelte van de hemel...
God heeft berouw dat Hij ze gemaakt heeft. Is dit het einde van de wereld ?
Nee, want Noach ( zijn naam betekent " rust ") vindt genade in de ogen van God. Waarom ?
Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.
Daar zit nu het verschil. Wandelen met God is gaan, voortgaan, weggaan, komen en vertrekken met God.

Dat deden Gods zonen niet. Zij hadden God niet voor ogen, maar de wereld...( de dochters van de mensen)
En wat kunnen we toch ver komen in de wereld ....
In vers 4 kunnen we lezen over  reuzen, de geweldigen, mannen van name.
Dat lijkt geweldig, maar is het uiteindelijk niet... De mens in Genesis 6 lijkt heel wat en kan heel wat worden....
Althans dat is het oude, bekende verhaal van de duivel. Dat zei hij ook tegen Eva.
En dat zal hij steeds weer proberen....en steeds weer opnieuw krijgen we dezelfde ervaring als Adam en Eva,
wanneer we luisteren naar de duivel.

De zonde is als een helling !! Men kan zich niet stil zetten, als men dat wil !( zie Genesis 3 - de zondeval )
Dat kan men dan ook lezen in vers 11, 12 en 13 waar God zag dat de aarde verdorven was en vol wrevel.
Gods besluit vast:
" Ik zal hen met de aarde verderven, want Ik zal een watervloed over de gehele aarde brengen."

Aan Noach geeft Hij de opdracht om een ark te bouwen. Deze ark zal Noach redden van de watervloed.
En niet alleen Noach...
God vertelt Noach ook dat hij de dieren ( mannetje en vrouwtje ) in de ark moet laten komen.
God geeft hem de precieze maten en van welk materiaal de ark moest worden gemaakt.
En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. ( Genesis 6 vers 22 )
Elke hamerslag is een oproep tot bekering, maar niemand luistert. Noach is een vreemdeling op aarde......
maar Noach wordt in het Nieuwe Testament wel genoemd als ťťn van de voorbeelden uit het Oude Testament:
 
" Door het geloof heeft Noach .... " ( HebreŽn 10 vers 7)
In datzelfde hoofdstuk wordt over deze gelovigen ( dus ook Noach ) gezegd :

Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende,
maar hebben deze van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden,
dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

HebreŽn 11 vers 13

Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse.
Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.

HebreŽn 11 vers 16


Waar vinden wij onze rust ? Waar hebben wij oog voor ?
Met wie wandelen wij ? Waar en van wie is ons hart ?
Kerkvader Augustinus schrijft :  Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U, o God.


Er is verschil van uitleg over de woorden "Gods zonen" :
1) de nakomelingen van de gelovige voorouders
2) als een benaming van engelen

Hoe je Gods zonen ook vertaalt, ťťn ding  laat Genesis 6 duidelijk zien:  " Satan ( de duivel ) probeert Gods schepping kapot te maken."
Hiervoor gebruikt hij vaak de ogen van de mens :
- En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen  ( Genesis 3 vers 6 )
- dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen, dat zij schoon waren..... ( Genesis 6 vers 2 )

De mens die meer oog (hart) voor de wereld heeft, zal onrustig blijven en uiteindelijk eeuwig onrustig zijn..
Maar de mens die zijn of haar bestaan ( eeuwige rust ) in God zoekt, zal net zoals Noach ( betekent rust)  genade vinden bij God !!!BoBru 23012006


 

voor reacties: