Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 8 :  En God gedacht.....

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

In onze moderne tijd klinkt het maar ouderwets :  " En God gedacht ....."
Wat moet je daar nu mee ?
Daar koop je vandaag de dag niets voor ?
Je zal toch zelf voor de dingen voor alle dag én voor je toekomst moeten zorgen.
Maar " God gedacht " ???  Nee.......
Ze zullen eerder zeggen " geluk " of " toevallig ."
Maar is dat wel zo ?
Noach had dat ook kunnen zeggen : " Toevallig bouwde ik net een boot."
" Gelukkig stopte na 40 dagen de regen. "
Maar zo is het niet !!!
Toeval bestaat niet en geluk is "welgelukzalig. "
Maar dan wel in de betekenis van Psalm 128 vers 1 :
"welgelukzalig is de mens, die de HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt."
God gedacht Noach... Niets toevallig... Geen geluk.... Het is pure genade !!
Noach vond genade in de ogen van God !!
Na 40 dagen stopt de regen..... Het water zakt en de ark loopt vast op de bergen van Ararát.
Een nieuwe toekomst breekt aan of treffender :  " God begint wéér opnieuw met ons mensen. "
 

Noach wordt niet meer heen en weer geslingerd op de golven.
God heeft hem weer (opnieuw) " vaste grond " gegeven in zijn leven.
Dit is een terugkerend refrein in de Bijbel !!! En ook voor ons .......
En God gedacht .....
Zo geeft God een plaats van rust voor Zijn volk, nadat ze heen en weer geslingerd zijn in het leven
wat zo vaak het gevolg is van eigen fouten en beslissingen ........
Genade... vaste grond .....ondanks onze eigen fouten, onze eigen wil, onze ik-gerichtheid.
Wat een zegen, wat een wonder,  welgelukzalig !!!

Nadat de ark " rust " op de bergen van Ararát is het wachten, totdat het water helemaal weg is.
Noach laat een raaf los, een duif en na zeven dagen opnieuw een duif.
Dit keer komt de duif met een olijftak terug....
Bij een volgende keer ( opnieuw na zeven dagen) komt de duif niet meer terug.
Een teken dat een nieuw leven aanbreekt na het oordeel (zondvloed) van God.
Of anders en opnieuw gezegd : " En God gedacht. "

Hoe gaan wij in onze moderne (?) tijd met deze genade om ?
Noach is echt niet anders dan wij... echt niet een super-gelovige !!
Noach is een kind van Adam en Eva... net zoals wij "uiteindelijk" kinderen van Adam en Eva zijn.
Noach laat zien, dat hij " met vallen (zijn fouten/zijn zonden)  en opstaan " zijn vaste grond zoekt bij God.
Het antwoord van God aan Noach is daarom ook niet anders dan dat aan Noach !!
God opent de deuren van de ark en Noach krijgt van God een nieuwe toekomst.
Heek opmerkelijk is de uitnodiging van God.
Noach wordt niet geroepen met " Kom er nu maar uit."
Nee, God zegt tegen Noach:  " Ga uit de ark.... ."
Dit klinkt als een gebod en tegelijkertijd als een belofte.
Zo klonk Gods woord ook tegen Noach voor de zondvloed: " Kom in de ark !! "
Een gebod " Kom" en tegelijkertijd een belofte " Ik zal er (ook) zijn."
En dat vergeten wij in onze tijd.... God is er...God zal er zijn.... Ook als het leven op een zondvloed lijkt.
Waarom is God er ? Waarom zal God er zijn ? Het is ZIJN NAAM ( Exodus 3 vers 14 ) !!!!!!!!!!!!!

Noach gaat de ark uit en met hem de dieren.... en het leven gaat weer verder.....
Niet dus, want wie ontdekt heeft dat de HEERE " je gedenkt " ( aan je denkt ),
kan niet en wil niet anders doen wat Noach deed.
Dankbaar dat de HEERE opnieuw met hem wil beginnen, bouwt Noach een altaar en dankt de HEERE.
Wat zouden wij doen ? Zien wij Gods genade wel ?
Ook in onze tijd zijn er golven van zorgen, pijn, verdriet en rouw.
En God ziet al die golven en denkt aan ons !!!
Nee.... de omstandigheden veranderen ( vaak ) niet,
maar Hij geeft ons wel kracht, hoop en steun ( door mensen om ons heen).
Ja, de HEERE laat je zelfs over de grenzen van de dood kijken door Zijn Zoon Jezus Christus.
Maar de omstandigheden kunnen ook veranderen door genezing of doordat een levensgroot probleem wordt opgelost.
Wat zeggen we dan. : Geluk... Toevallig .... of doen we net zoals Noach: " God danken voor een nieuw begin ."
Het antwoord van God aan Noachs offer klinkt niet alleen in de Bijbel, maar ook in onze " moderne " tijd :
" Er zal zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht zijn, het zal niet ophouden !!!

En God gedacht ...... ook aan u, ook aan jou.....
Niet alleen met grote wonderen, maar ook met de dingen van alle dag !!!
Er is nog steeds zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht !!!
Maar wat Noach nog niet wist en wat wij wel weten.....
God gedacht ons ..... met het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus voor onze zonden !!!
Wat is daar ons antwoord op ??

Hierin is de liefde Gods tot ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.


1 Johannes 4 vers 9 en 10BoBru 09092006


 

voor reacties: