Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 11 vers 1 -9 : Met Jezus is er geen limit

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

De torenbouw van Babel heeft ons vandaag de dag heel veel te zeggen.
En dan  vooral op de manier hoe wij tegen God aankijken.
De familie van  Noach is het begin van de verschillende volken
die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.
Toch ging dat niet zomaar ....
In het begin hadden ze helemaal geen zin.
Beter gezegd :  " Geen oren naar ", terwijl God tegen Noach wel had gezegd.
Ze spraken één enkele taal en zeiden tegen elkaar :
"Laten we klei blokken maken en goed bakken in het vuur."
En die kleiblokken werden gebruikt als steun en aardpek al specie.

Een schitterende uitvinding, menselijk vernuft en intelligentie !!
Fantastisch, maar hoe gebruiken ze hun intelligentie ?
De mensen in Genesis 1 hun intelligentie (kleiblokken en aardspecie) om een toren te bouwen,
die tot in de hemel reikt. De plaats waar God is.
Zij willen dus tot of naast God reiken. Modern gezegd:  " als God zijn."
En dan zitten we gelijk midden in onze wereld !!
Hoe gebruiken we onze intelligentie ?
Wij willen toch ook bouwen tot in de hemel ? (letterlijk en figuurlijk)
The sky is the limit !!
Maar wat zegt God ? Hoe kijken we tegen Gods woord aan ?

De tweede reden om zo hoog te bouwen is " beroemdheid. "
Zo'n magnifiek bouwproject zal hen beroemd maken. ( zie vers 4)
Dat is ons ook niet vreemd...
De Staten-Vertaling stelt het nog duidelijker: "en laat ons een naam voor ons maken."
Een bekende en grote naam.... zelfs groter dan God. The sky is the limit.
Zo zou je letterlijk en figuurlijk de torenbouw van Babel kunnen omschrijven.
En daar past God en Zijn Woord niet in !!
Dus zich over de aarde verspreiden, zoals God had gezegd, gebeurt niet.
Ze willen bij elkaar blijven en dat is nog een reden waarom de toren van Babel wordt gebouwd.

Wij bouwen dan misschien geen toren als Babel, maar bouwen doen we wel !!
Wij organiseren, wij doen zaken, wij vormen groepen, wij doen van alles om tot ons doel te komen.
Wij bouwen ons leven vol met wat ons gelukkig, welvarend en leuk lijkt...
Op zich helemaal niets mis mee, maar doen we het (voor ons) alleen ?
Of bouwen we met God, door God, voor God ?
Psalm 127 is hier duidelijk in :
1 Een lied Hammaaloth, van Salomo.
Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan;
zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
2 Het is te vergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten;
het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in de slaap geeft.


Uiteindelijk zal het bouwen met God geen stand houden.
Als we verder lezen in Genesis 11 zien we dat God afdaalt naar de aarde
om te kijken naar de stad en de toren.
En zo ziet God ook ons werk, onze bedoelingen.... Wat ziet Hij dan ?
Hij ziet dat de mensen één volk blijven, dezelfde taal spreken
en dus niet luisteren naar Zijn Woord.
Dan zorgt Hij ervoor dat zij elkaar niet meer verstaan. Spraakverwarring  !
Babel .... In het Hebreeuws betekent " Balal " verwarren.
Hier komt onze uitdrukking " Babylonische spraakverwarring " vandaan.
(Een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt)
Ze krijgen een nieuwe kans....
Geen donder en bliksem, geen zondvloed.
Pure genade van de Schepper.

En wat doen wij ? Bouwen wij zo hoog mogelijk ? En dat alles voor onze naam ?
Voor ons geluk ? Voor onze " korte tijd hier op aarde ?
The sky is the limit !! Bouwen
tot aan de hemel !! Hoger kun je dan toch niet ?
Inderdaad... op deze manier niet. De dood zal de grens zijn.
Maar als je bouwt met God, door God en voor God is er geen " limit."
Je mag door Zijn Zoon Jezus Christus met Hem leven in eeuwigheid.

Jezus zegt in Johannes 11 vers 26:

En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
BoBru 17102007

voor reacties: