Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 11 vers 10 t/m 32 :  Horen ťn komen tot God
!
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Wat moet je toch met al die namen op een rijtje ?
Wat is de waarde van al die geslachtregisters in de Bijbel ?
In dit Bijbelgedeelte laat het de trouw zien van God.
Het begint met Sem. Sem was ťťn van de zonen van Noach.
Met Noach alleen (en zijn gezin)  was God verder gegaan,
want hij had genade gevonden in de ogen van God.
Aan Noach had God Zijn Verbond van de regenboog gegeven.
Met de dichte aanwezigheid en zegen van God in de ark en daar buiten
kun je toch alleen maar geloven en is er geen plaats voor ongeloof !
Door het Verbond van de regenboog is God toch werkelijkheid in je leven !
Deze bijzondere ontmoetingen en zegeningen zorgen er toch wel voor
dat je als kind, klein-, achterkleinkind van Noach dichtbij God leeft !

Wat we in dit Bijbelgedeelte lezen zijn namen die na Noach hebben geleefd.
Er wordt ons verder niets van deze mensen verteld dan geboorte en sterven.
" Men wordt geboren om te sterven" luidt het spreekwoord.
Wat wel opvalt is de leeftijden van deze mensen.
Die wordt steeds minder hoog.....
Sem bereikte de leeftijd van 600 jaar.
De volgende drie mensen bleven onder 500 jaar.
En daarop volgende drie mensen haalden de 300 jaar niet.
En daarna ..... niet eens de 200, behalve Terach. ( vers 32 )
Terach heeft drie zonen, Abram, Nahor en Haran. Haran krijgt een zoon : Lot. ( vers 27 )
Zij leven in Ur der ChaldeeŽn. Hun geboorteland, maar ook het land van sterven voor Haran.
Hij sterft. En vader Terach moet zijn zoon Haran loslaten en  begraven. ( vers 28 )
" Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven " zegt een spreekwoord.

In Job 10 vers 22 staat :
" de schaduwen des doods zijn zonder ordeningen. "
De dood gaat niet te werk volgens leeftijd !!
Het leven van een mens...  Geboren worden om te sterven !!
Waar is God ?

Dit geslachtsregister laat de trouw van God zien.
In die lijst van namen staat ook Heber, die Peleg kreeg als zoon.
Hij leefde in de tijd van de spraakverwarring.
Daarom noemde hij zijn zoon Peleg. Dat betekent " verdeling, scheiding. "
Het is een tijd waar de mens als God wilde zijn en niet hoorde en luisterde naar God.
De tijd waarin " the sky the limit " is....
Ondanks dat de mens niet luistert naar zijn Schepper, denkt God wel aan de mens en Zijn Verbond.

Net zoals God Noach riep, worden hier Terach, Abram en Lot geroepen om naar Kanašn te gaan.
Zij gaan met hun families weg uit Ur der ChaldeeŽn en komen in Haran. Daar bleven zij wonen.
Maar Haran is geen Kanašn.  Haran ligt ongeveer midden tussen Ur en Kanašn.
Daar sterft Terach..... Dus dan toch :" Het leven van een mens is geboren worden om te sterven !!"
Waar is God ?

God wordt in dit Bijbelgedeelte inderdaad niet genoemd, maar Hij is er wel.
In het hoofdstuk hierna (gelijk al in het eerste vers) wordt dat duidelijk :
God is bezig met Abram de wereld te redden . ( niet door Abram !! )
Een mens wordt niet geboren om te sterven, maar om eeuwig te leven.
Maar wil de mens wel eeuwig leven ?
Tussen horen en komen zit een grote afstand.
Misschien wel de afstand tussen Haran en het land Kanašn !!
Haran... we kunnen verder, maar ook terug naar Ur.


We horen God spreken door Zijn Woord ( op zondag, op bijbelkringen, catechisaties en aan tafel),
maar komen we ook echt tot God ( Kanašn ) of blijven we in Haran.
God wil dat we naar het hemels Kanašn trekken, want daar is het eeuwige leven.
De beloften op het horen van God ťn het komen bij God staan in Jesaja 55 vers 3 :

Neigt uw oor, en komt tot Mij,
hoort en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond maken,
en u geven de gewisse weldadigheden van David.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.

Wanneer we in Jesaja 55 verder lezen, staat er in vers 6 :

Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is;
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

God vraagt naar ons... Hij roept :  " Mens, waar ben je ? "
Luister naar Hem en kom tot Hem en je zult "eeuwig" leven.

God,
wie zich van U afkeert,
valt;
wie zich tot U keert,
staat op;
wie bij U verkeert,
leeft.

Augustinus
(354-430)
 
BoBru 16122007

voor reacties :