BOBRU's CORNER
( opnieuw beginnen )
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

 

Zaterdag 26 april was de laatste wedstrijd van het voetbalseizoen 2002-2003 voor het eerste van Siveo.

Een spannend seizoen 
waar Siveo tot 2 wedstrijden voor het einde nog mee deed voor een prijs.
In de weken vooraf was het zonnig weer en dan hoop je op een prachtige voetbalmiddag
Tja en dat valt effe tegen.....  Regen, regen, regen !!!!!!

Onder de paraplu dan maar.....
De wedstrijd viel voor Siveo echter ook in het water....
Een 0-3 verlies.
En dat is natuurlijk een wat teleurstellend slot van een prachtig seizoen.
In augustus 2003 weer opnieuw.....

VOORBIJ en OPNIEUW

Voorbij
wedstrijd, seizoen
Veel gewonnen en verloren
Geen (periode)kampioen.

DrieŽndertig punten
zesde in de linkerrij
32 voor en 32 tegen
Het seizoen voorbij.

 

Droge getallen vertellen
niet van een spannend seizoen
een beetje teleurstellend slot
maar wel winterkampioen

Een eindstand
Voetbal is voorbij
Zaterdagen
Voetbalvrij

Mei 2003
getallen van het heden
in augustus 2003
zijn die getallen verleden

 

Opnieuw dan
de bal over het veld
opnieuw trainen en spelen
opnieuw (doel)punten geteld

Opnieuw dan
niet meer getallen van het verleden
Opnieuw dan
Voetballen is heden.

 

Dat is het mooie van voetballen.
Na elk seizoen is het weer " opnieuw " proberen .....
Heden wordt verleden en alles is van het verleden is vergeten.
Een nieuw seizoen wacht !!!

Opnieuw ...
Ook elke dag...
want wanneer we de diepere betekenis gaan begrijpen van "het opnieuw beginnen",
komen we uit bij Gods Woord.
En dat hebben we elke dag nodig om "opnieuw" te leven.
God is de Schepper van het leven.
En Herschepper van het nieuwe leven.
Elke dag mag ik vragen om "opnieuw" te beginnen.
Elke dag mag ik "opnieuw" vragen om vergeving van mijn fouten (zonden).
Zo wordt mijn verleden en heden door de Heere Jezus Christus een "nieuwe toekomst".

 Verleden
 is gedaan
 Dragend
 in het heden
 zal zwaarder
 gaan

 Dag in
 stapelend verleden
 meer en meer
 dag uit
 stapelend heden
 telkens weer

 Spiegelend
 in Gods Wet
 laat zien
 verleden
 heden
 wat ik eigenlijk verdien

 

 Te veel
 Te zwaar
 voor eeuwig leven
 verleden
 heden
 Is het wel te vergeven ?

 De stand
 geeft aan
 verloren
 verleden
 heden
 Wil God mij nog wel horen ?

 Maar wonder
 van genade
 in Gods Woord geschreven
 verleden
 heden
 door Jezus Christus vergeven

 

 Zijn lijden
 Zijn sterven
 voor mij
 zonde van verleden
 zonde van het heden
 zijn voorbij

 Opnieuw dan
 mag ik leven
 elke dag weer
 na verleden
 na heden
 knielend voor Hem neer

 Hij is mijn Verlosser
 in verleden
 in heden
 Ik ben overwinnaar
 door Hem
 zo mag ik 
 een nieuwe toekomst betreden

BoBru 04052003

 

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: 
Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen,
  en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; 
noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. 
En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
  Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
7 Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

(Openbaring 21 vers 3 t/m 7 - laatste Bijbelboek)