BOBRU's CORNER
(meer dan overwinnaars)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

 

Er zijn zo van die weken of dagen 
waar je als "een berg" tegen opziet. 
Voor iedereen is de hoogte 
van "die berg" anders.
En om niet te vergeten is ook de plaats 
van zo'n berg verschillend 
( bijv. een examen doen, 
tandarts bezoek 
of een belangrijke wedstrijd )

De afgelopen weken leek het wel 
of ik weer in de Alpen liep,
terwijl iemand anders 
misschien wel zou denken 
"het lijkt eerder op plat Nederland"

Wat zag ik als een berg 
tegen verschillende dingen op. 
Maar de dagen gaan voorbij 
en algauw zijn de bergen 
passé ( verleden tijd).

Zaterdag 7 februari 2004 was zo'n berg(je)....
Mijn dochter Mienke 
moest naar de district-kampioenschappen Midden-Nederland judo -20 jaar. 
Als vader sta je daar toch wel met "zenuwen" langs de mat.
Als er maar niets ergs zal gebeuren.
En wat voel je de pijn als ze door "een snelle overname" 
met een ippon door de lucht zweeft en tegen de judomat knalt.
Wat huilt je hart als ze met tranen in haar ogen de mat afstapt.
Tegelijkertijd ben je een paar minuten later trots op je dochter
als je ziet "hoe ze omgaat met haar nederlaag"
Voor mij is ze de kampioen, maar dat gevoel hebben waarschijnlijk alle ouders.

Van verliezen word je sterker .....
Dat bewees het telefoontje van mijn zoon Imre,
toen ik bij de judomat stond.
Het voetballen is doorgegaan  en weet je wat we gedaan hebben ?
Siveo c2 heeft het niet gemakkelijk, want er zitten veel D-spelers in.
Dus verliezen is niet onbekend.
Maar met zo'n vraag voel je het wel aankomen...
We hebben met 6-0 gewonnen !!!
Fantastisch en tegelijkertijd even balen,
want nu heb ik nog steeds geen overwinning gezien.
Toch maar aan coach Cor van Amerongen vragen
of ik volgende week nog moet rijden als ze uit bij ONA voetballen.
De kans op de overwinning schijnt groter te zijn,
als ik niet kom kijken of fotografeer....

's Middags was de wedstrijd Siveo 1- Leonidas. 
Siveo heeft de punten hard nodig, 
maar tegen de koploper zal dat niet gemakkelijk zijn.
Na een spannende pot voetbal, was Siveo de winnaar.
En daar waren spelers en publiek zeer blij mee.

Mienke niet geblesseerd, Imre gewonnen, Siveo 1 gewonnen 
en de (kleine) bergen van de afgelopen weken overwonnen....

 

Toch kwam het gevoel van overwinning 
pas echt in mijn hart de volgende (zon)dag.
Op die dag mocht ik aan de tafel gaan 
van mijn  HEERE.
De Heere Jezus Christus 
die "de dood heeft overwonnen"
door te sterven aan het kruis van Gogoltha.
Het Heilig Avondmaal liet mij zien 
( smaken en proeven )
wat in Romeinen 8 vers 37 staat:
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Meer dan overwinnaars...
Of zoals psalm 3 aangeeft
"Het heil is des HEEREN"
In het Hebreeuws staat er " jesjoea ".( Jozua)
Dat betekent : 
" De HEERE is verlossing, is redding, is heil."
(zie ook
psalmen - psalm 3)

En dan denk ik terug aan de (kleine) bergen 
van de afgelopen weken, maanden en jaren.
Ja, zelfs in de moeilijkste tijden mag ik weten,
dat de HEERE zal helpen om mijn bergen en bergjes te overwinnen.
Dat gaat niet altijd op de manier, zoals ik het graag wil...
Maar uiteindelijk mag ik door Hem (Jezus Christus) wonen
"op de berg Sion, de berg Zijner Heiligheid".( Dat is Zijn koninkrijk)

Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, 
tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
(Hebreeën 12 vers 22)

Of zoals Romeinen 8 eindigt met  vers 38 en 39:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Gods nabijheid, Gods Liefde, Gods oog was en is op mij,
zoals Hij het in psalm 32 heeft beloofd.
Diezelfde psalm eindigt met:
"maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen".

vragen, bidden, danken
om Uw beschermend oog, o Heer,

zijn wij Uwe ranken
levend aan de Wijnstok, zo teer.

 Ontferm U over ons, zoals wij zijn
met Uw genadig oog, o Heer

Maak ons om Jezus wil rein
Verlaat ons nimmermeer

’’duizendmaal dank’’ is wat wij zingen

voor Uw zegenend oog, o Heer

in alles wat wij ontvingen
proeven wij Uw liefde weer

Want door Uw omringen
Uw oog op ons, o Heer
Mogen wij weten van hemelse dingen
Gelovend verlangend naar meer.

 Geef ons hart dat vertrouwen
Uw goedertierenheid , O Heer

Dat wij Uw ogen mogen aanschouwen

in Uw Koninkrijk, U zij alle eer.

BoBru 08022004