BOBRU's CORNER
(Lijnen en Grenzen)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

1) De lijnen van het voetbalveld
Lijnen heb je nodig
voor een voetbalwedstrijd.
Zonder de witte kalkstrepen zou
een bal nooit uit kunnen zijn
en draven we maar door.
De lijnen zijn nodig
om duidelijkheid te geven....
Is de bal wel of niet over de lijn ?
Is de overtreding wel of niet
binnen de zestien ?
 


2) De lijn van buitenspel
Binnen die lijnen zijn ook weer lijnen !!
Geen zichtbare,
maar wel belangrijk voor het spel.
De lijnen/grenzen van buitenspel
Over " wel of niet buitenspel "
is bijna elke wedstrijd wel discussie over.
Niet voor niets zijn daar uitdrukkingen over :
Op één lijn staan ( niets aan de hand )
Randje buitenspel ( was het nu wel of niet )
Buitenspel staan ( vrije bal voor tegenpartij)

3) De grenzen van het spel
Die lijnen om het veld en van buitenspel
zijn weer omlijnd door regels.
De scheidsrechter geeft hier leiding aan.
En dat is niet altijd even makkelijk.
Hij geeft de grens aan waar binnen gevoetbald kan en mag worden.
Vaak wordt die grens licht overtreden.
De speler wordt dan terug gefloten....
Soms wordt de grens zwaar overtreden.
De speler krijgt een gele of rode kaart.

 

4) De toeschouwers langs de lijn
De toeschouwers laten zich " langs de lijn " ook horen.
Vaak hoor je leuke en gevatte opmerkingen,
maar ook hier worden wel eens grenzen overtreden.
Tijdens een wedstrijd lijkt " de wereld "
heel even alleen uit voetbal te bestaan...
Wat kunnen we ons mee laten slepen....
We juichen, schreeuwen en maken ons druk om dat spelletje met de bal.
Emoties, irritaties vliegen heen en weer.
Heel menselijk, maar niet altijd wenselijk !
Want het is maar voetbal..... Er is meer !!!

Daarom wil ik
de " belangrijke " lijnen
van het voetbalveld en wedstrijd
als voorbeeld doortrekken naar
" het leven met God. "
 

1) De lijnen om te voetballen is de plek
die God ons heeft gegeven op deze wereld.
De plek waar je woont, waar je slaapt, waar je werkt ...
de plek waar je leeft !!

2) Je komt  "buitenspel" te staan
als je de woorden van God niet serieus neemt of nog erger "overtreedt"
Woorden van God die ons vertellen hoe we moeten leven...
hoe we moeten omgaan met onze naaste.
Je kunt ze lezen in de woorden (geboden) van God
(Exodus 20 vers 12 t/m 17)
Wat een ellende, haat, ruzie en verdriet is er ontstaan in de wereld,
omdat we Gods woorden niet willen na leven.

3)God heeft deze wereld gemaakt.
Hij heeft ons het leven gegeven.
Heel graag wil Hij in ons leven leiding geven,
omdat Hij weet wat het beste voor ons is.
In tijden van vreugde, maar ook in tijden van verdriet, van pijn en rouw.
Hij wil ons leven leiden naar de eeuwigheid, naar Zijn Koninkrijk.
Ja, dan kan Hij ons terug fluiten of een waarschuwing geven.
Pas op.... Denk erom.... De grens is overschreden !!
Willen wij luisteren naar Gods woorden ?
(geboden : Exodus 20 vers 1 t/m 11)
Of gaan we gewoon door ?

4)Laten we niet zijn als de toeschouwers
op de heuvel Gogoltha buiten Jeruzalem
toen de Heere Jezus werd gekruisigd.
Ze bespotten Hem.... Ze lachten om Hem.....
Ze luisterden niet naar Hem...... Ze irriteerden zich aan Hem.....
Maar laten we zijn als die ene moordenaar
die vlak voor zijn dood aan Jezus vroeg :
" Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden.
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.
Wilt U aan mij denken wanneer U in Uw Koninkrijk komt? "
En Jezus antwoordde :
" Ik verzeker je : nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn."


Al die overtredingen, al die gele en rode kaarten binnen de lijn.....
Al die opmerkingen langs de lijn.....
Het leven met God ...Overdreven reactie.... Te ver gezocht ??

Nee, want uiteindelijk horen we allemaal het eindsignaal.
Einde wedstrijd... het einde van het leven.....
De lijn, de grens van leven en dood !!
En dan ??


Een bekend lied wat in vele voetbalstadions wordt gezongen, is : 

You never walk alone
when you walk through a storm
hold your head up high
and don't be afraid of the dark

Je loopt nooit alleen
wanneer je door een storm moet lopen
houd je hoofd omhoog
en wees niet bang voor de duisternis

Jezus, Gods Zoon wil met je meelopen....
Juist over de lijn, de grens van leven en dood
waar anderen jou en jij de anderen moet los laten....
Jezus wil je naar Zijn Koninkrijk brengen.
Dwars door de dood naar het eeuwige Leven.
Hij heeft de straf van al je overtredingen in je leven gedragen.
Je gele en rode kaarten, je verkeerde opmerkingen....
Hij is gestorven voor je zonde.

Van Hem is gezegd:
" Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet door de Heere is gezegd:
‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en men zal Hem de naam Immanuël geven,’
wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Het eindsignaal van je leven,
mag dan een beginsignaal zijn van een nieuw en eeuwig leven !!!
Een leven met God !!
 

Gezegende kerstdagen en Gods zegen toegewenst in het nieuwe jaar 2005.

BoBru 12122004