BOBRU's CORNER
(Als je het denkt beter te weten ....)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Je hebt er genoeg spreekwoorden over.....
Spreekwoorden over mensen die het beter weten, maar het zelf niet doen ( of kunnen ).
De bekendste is toch wel: " De beste stuurlui staan aan wal. "
Of om bij het voetballen te blijven :  De beste scheidsrechters staan/ zitten langs de lijn.
En of dat nu publiek, spelers of coaches zijn.. dat maakt niets uit.
Heel vaak zien we ( om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken ) wel
de splinter in het oog van die ander, maar niet de balk in eigen oog.

 

Tot mijn schaamte moet ik dat ook van mijzelf zeggen....
Helaas hoor ik bij bepaalde wedstrijden bij de beroemde stuurlui langs de kant
Dat was al toen ik nog zelf sportte ( korfbalde ) en dat is als toeschouwer nog zo.
Het maakt zelfs niet uit of ik langs de lijn sta of voor de televisie zit.
In het dagblad Trouw heeft hierover eens een zeer toepasselijke strip gestaan:
" Mijn vader begint meestal de wedstrijd op de bank.
Afhankelijk van het wedstrijd-verloop...komt ie later het veld in.
Hoe kun je hem zo missen ?  Wat een scheidsrechter ! Het lijkt wel koninginnedag bij die grens !"
Je ziet dan vanaf zijn bank iemand beetje voor beetje de televisie in kruipen....
Tja,  die grens- en scheidsrechters !!! Ze doen het vaak niet goed.

Afgelopen zaterdag was dat weer eens het geval bij de wedstrijd Siveo-Zwammerdam.
De coach van Zwammerdam was het niet eens met bepaalde beslissingen van de scheidsrechter.
Hij liet dat bij een overtreding (met normale woorden) duidelijk horen.
De scheidsrechter draaide zich om en liep naar de coach van Zwammerdam.
Ondertussen haalde hij zijn kaarten te voorschijn.
Iedereen verwachtte een gele kaart . Maar nee !!!!!
De scheidsrechter gaf zijn gele en rode kaarten aan de coach van Zwammerdam.
En legde daarop zijn scheidsrechterfluitje.
Hierna ging hij op de bank van Zwammerdam zitten.
Zo ...... als jij het beter weet, dan mag jij fluiten.

De scheidsrechter maakte hem duidelijk dat hij mocht kiezen !!
De wedstrijd gaan fluiten of maar gewoon op de bank gaan zitten ?
Daar sta je dan als coach. En zowel het Siveo- als het Zwammerdam publiek lachen .......
Wat moest hij nu doen ???
De coach van Zwammerdam koos voor op de bank zitten en de scheidsrechter floot de wedstrijd verder.
( Siveo - Zwammerdam is geindigd in 1-1)

Schitterend om te zien,
hoewel zo'n reactie van de scheidsrechter niet altijd het juiste effect zal hebben.
Wanneer ik als leerkracht zoiets bij mijn groep zou doen, is het feest in de klas.
Geen rekenen of taal, maar " we gaan iets leuks doen " is het gevolg.
Of nog ruiger... we hebben nu pauze of vrij !!! Dg meester.... tot morgen.
Het zogenaamd " Beter weten " en " vrijheid van keuze" is een gevaarlijke combinatie.
Dat blijkt wel als we verder kijken dan een voetbalwedstrijd of een klaslokaal.
Er is meer.....

 
Ook in de wereld zijn er heel veel mensen die commentaar hebben.
Op een ander, maar ook op God.
Als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in het leven ? In mijn leven ?
Als God dan Liefde is, waarom is er dan zoveel oorlog, waarom zijn er dan zoveel ruzies ?
Mensen draaien het om.... en kijken niet naar zichzelf.
Om dat te begrijpen, moeten we naar het allereerste begin van de wereld gaan.
Zie ook Stille Tijd  - Genesis 1 t/m 3 op deze website.
De tijd waar God uit niets IETS maakte en dat wat Hij maakte was zeer goed.
Dus geen ellende, geen pijn, geen verdriet, geen ruzie, geen ziekte, geen dood !!!
Wij mochten in die wereld wonen en leven... We wandelden met God.
Maar we wilden zelf als God zijn !!! We wisten het zelf wel beter dan God !!
Dat hebben we nog steeds in ons : 
we weten het beter, we horen het beter, we zien het beter en we willen altijd gelijk hebben.
Gevolg :  oorlog, ruzies, ellende, verdriet en pijn.
En dat we daarvan dan God de schuld geven, is ook niet nieuw.
Adam en Eva ( de eerste mensen ) deden dat ook.
Adam gaf zijn vrouw en zelfs God de schuld en Eva gaf de slang ( de duivel ) de schuld,
maar ze hadden toch echt ZELF van die verboden vrucht ( van kennis van goed en kwaad ) gegeten....
Hoe reageert God op deze situatie van " beter weten en vrijheid van keuze " ?


1) De straf geven, die van te voren was gezegd. Dan hadden de mensen maar moeten luisteren.
    (In het voetballen betekent dat dan : de Rode kaart)
2) Geen straf , want het valt allemaal wel mee.... Het wordt dan wel steeds erger 
    ( In het voetballen betekent dat dan : scheidsrechter fluit toch niet, dus wij ....... )
3) Als de mensen het dan beter denken te weten, moeten ze ook maar alles zelf beslissen.
     Ik bemoei me er niet meer mee... ze zoeken het maar uit.
    ( zoals in de wedstrijd Siveo- Zwammerdam )

 

Gods reactie is totaal anders...
Gods reactie is LIEFDE, want God is LIEFDE; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
( 1 Johannes 4 vers 16 )

1) Nee.... God geeft de mensen hun verdiende straf NOG niet. Dat zou de eeuwige dood betekenen.
2) Nee.... Hij kan deze fouten ( de zonde = doel missen ) ook niet ongestraft laten.
               Zijn Trouw en Liefde, Zijn Naam staat op het spel.
3) Nee.... God laat de mensen ook niet aan zichzelf en de duivel over.

Nee... God heeft de mensen ( de wereld ) zo lief, dat Hij Zijn Eigen Zoon geeft en een ieder die in Hem gelooft,
          zal niet eeuwig dood zijn, maar eeuwig leven.

Hij gaat door met de mensen. Met Adam en Eva, met Noach, met Abraham, met Jakob, met Mozes, met David,
met Petrus, met Paulus.... en ook met ons !!!

En dat doet Hij niet n keer, maar elke keer als ik denk het beter te weten.
Elke keer als ik niet aan die ander denk en ik zelf gelijk moet hebben/krijgen.
Elke keer als ik denk, dat ik zelf wel zonder God kan leven.
Als ik daarover nadenk, ben ik blij

1)  dat God mij niet de rode kaart geeft
2)  dat God mij terug fluit, wanneer ik in overtreding ben.
     Het wordt anders een steeds grotere puinhoop in mijn leven, want dan denk ik dat ik alles mag en kan.
3) dat God " Leiding " blijft geven in mijn leven !! God laat mij niet aan mijzelf over
     en bekijkt vanaf de zijlijn al mijn " verkeerde en egostische beslissingen " !!!

Het laat mij ook zien, dat ik niet moet vragen :
" Waarom is er zoveel ellende, als God bestaat ? "
Maar dat ik op mij knien vraag:
" Waarom houdt God nog steeds van mij, als ik Hem zo vaak pijn en verdriet doet, Hem niet lief heb boven alles;
   als ik mijn naaste niet lief heb als mijzelf ? "
 

Misschien vindt u of vind jij dit allemaal maar zwaar, te ver gezocht en te moeilijk.....
Toch zijn deze vragen belangrijk wanneer het leven ( de wedstrijd ) voorbij is.
En dat gaat soms sneller dan u of jij denkt !!! ( en er komt geen volgende wedstrijd )
Het antwoord is echter eenvoudig, maar heeft wel " alles " gekost :
God houdt van mij, omdat Zijn Zoon Jezus Christus voor mij is gestorven aan het kruis van Gogoltha.
Zijn dood geeft mij leven tot in eeuwigheid.
Gods Leiding door de Heilige Geest en Zijn Woord ( de Bijbel ) heeft mij dat laten zien en horen...
Wat een wonder van LIEFDE.... wat een genade !!!

Neemt u zelf de leiding in uw of jouw leven of leidt God uw leven ??

HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.
Psalm 84 vers 12


 

BoBru30102005