BoBru's Corner
Deze pagina is gemaakt door www.bobru.nl

 

Kerst 2008

De kerstboom hebben we al jaren. Zo'n 50 weken ligt de boom in een doos op zolder.
En in de 2 weken die overblijven, staat zo'n boom wel een beetje de aandacht te trekken in de kamer.
Leuke gezellige lichtjes in de donkere dagen rond kerst.
Kerst raakt ons hart met gezellig samen zijn, met geschenken, met ontroering.
Het is toch net even anders dan andere dagen.Maar die lichtjes worden na een paar weken weer opgeruimd
en we gaan weer verder met waar we gebleven zijn.
Het licht, de vrede, de liefde, de ontroering....
Waar blijven ze na de kerstdagen ?
 


De kerstboom hebben we al jaren....
Maar waar zet je zo'n kerstboom nu neer ?
Eigenlijk staat die boom alleen maar in de weg.
We hebben de kerstboom wel eens op zolder gelaten...
Want voor echte kerst heb je geen kerstboom nodig !!
Dit jaar de kerstboom dan ook maar weer op zolder laten...
Dat scheelt weer werk.
Totdat we ergens koffie aan het drinken waren
en de oplossing zagen hangen.
Een kerstboom onderste boven !!
Je verspeelt geen ruimte en je hebt toch een kerstboom in huis.
 

De ondersteboven kerstboom doet mij verder kijken.
De ondersteboven kerstboom doet mij verder denken.
Kerstfeest is het feest van ondersteboven.
De vrede, de liefde, het licht komt van boven naar beneden.
Kerst is een verticaal feest.
Van boven naar beneden. Ondersteboven.
Jezus Christus geeft Zijn Heerlijkheid in de hemel op !!
Een Koning komt naar deze wereld om ons te redden !!
Om vrede, licht en liefde te geven !!
De Vrede, het Licht en de Liefde van God, Schepper van hemel en aarde.
De Vrede, het Licht en de Liefde van God, Zijn Vader in de hemel

En wij mogen die vrede, dat licht en die liefde aan elkaar door geven.
Zo is kerst ook een horizontaal feest.

Kerstfeest is het feest van ondersteboven,
want die verticale en horizontale lijn vormen het kruis van Golgotha.
De Koning der koningen komt naar onze wereld om te sterven.
Zo geeft Hij mij eeuwige vrede, eeuwige liefde
en mag ik in Zijn Licht voor eeuwig leven.
Jezus is de Weg, de Waarheid en Het Leven ( Johannes 14 vers 6 )
Dat gaat veel verder dan de kerstdagen en de kerstvakantie.
Dat gaat verder dan mijn leven....
Dat gaat tot in de eeuwigheid !!

Ik ben er " ondersteboven " van !!
U ook ?

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias.

Lucas 2 vers 8 t/m 11 - Nieuwe Bijbel Vertaling

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Lucas 2 vers 8 t/m 11 - Staten Vertaling
 

BoBru 242122008