BoBru's Corner
Deze pagina is gemaakt door www.bobru.nl

 

Wij zijn kampioen
(overwinnaar)
door KONING JEZUS


Voetbal is voorpaginanieuws en " hot " op dit moment.
Het wereldkampioenschap voetbal 2010 is in volle gang
Je ziet het in de straten, in winkels en de huizen.

  
Gisteren hebben we van Japan gewonnen. Als eerste land hebben we de volgende ronde gehaald.
Wat een feest ! En stel je voor dat we de eindoverwinning behalen.
Dan is het pas echt feest !! Wanneer Oranje wint, winnen wij ook.
Ook al hebben wij zelf geen bal aangeraakt. We zijn mede-kampioenen.
En als Oranje alles wint, worden " wij " wereldkampioen. (voor 4 jaar )


 

Vanmorgen (zondag 20 juni) heb ik gewonnen. Wat een feest!Ik heb dat weer kunnen zien en proeven,
toen ik aan de avondmaalstafel
van mijn Koning (Jezus) mocht zitten.
Hij heeft de eindoverwinning behaald
en zo heb ik ook gewonnen.

Ook al heb ik er zelf niets aangedaan,
want dat is nu
het grote wonder van Jezus:
 in Hem ben ik meer dan overwinnaar,
omdat Hij mij lief heeft
( Romeinen 8 vers 37)

Zijn onschuldig lijden, Zijn veroordeling en Zijn sterven aan het kruis van Golgotha,
heeft de tegenstander (duivel, zonde, dood) verslagen.
 

Daarom is Hij uit de dood opgestaan
en is Zijn graf leeg.
In Lukas 24 vers 5 en 6 staat :
Wat zoekt gij de Levende bij de doden?
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.

Hij heeft de eindoverwinning behaald
en dat is geen overwinning voor 4 jaar,
maar voor eeuwig.
Wat een feest! Koning Jezus leeft en regeert.
En ik ben met en door Hem mede-kampioen.
Door Hem mag ik de kroon des levens ontvangen
( Openbaring 2 vers 10 )
 

Beter voorpaginanieuws kan er toch niet zijn ?


 

BoBru 20062010