GEDICHTEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Gods Lichtstralen is Immanuël

 De Lichtstralen….
 vanuit Gods Woord
 zijn ook nu weer gehoord

 
De Lichtstralen…..
 door profetie gegeven
 vertellen van volmaakt leven

 De Lichtstralen….
 door engelen gebracht
 De Heere heeft aan ons gedacht

 
De Lichtstralen ….
 van  Gods stem
 brengen ons naar Bethlehem

 De Lichtstralen….
 bevrijden ons van de donkere nacht
 de Morgenster wacht

 De Lichtstralen ….
 in Jezus, Gods Zoon, ons  gegeven
 richtingaanwijzers voor ons leven

 
Gods Lichtstralen
 brengen ons vanuit onze kwetsbaarheid
 in Gods volmaakt, eeuwig Koninkrijk

 Gods Lichtstralen
 Het is Zijn zegen
 Bescherming op al onze wegen
 Het is Zijn Aangezicht
 wat ons in leven en sterven verlicht
 Het is Zijn Aanwezigheid
 eeuwige vrede in Zijn nabijheid
 
 Het is …..

 Immanuël, God met ons !!


 


 

BoBru - 21122011