Gedichten
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Beginpagina (home) Bijbel-Stille Tijd Psalmen Gedichten Ons Tuin Erf On the Road Les vacances Digi-Pictures Gedachten Zegveld School
 

Zo maar een randje


 

Vanaf het TuinErf richting het zuiden kijkend
weerspiegelen kleuren in de PolderPlas....
Het zijn de kleuren van tulpen
die zich door een lentezonnetje staande houden
in de frisse voorjaarswind.
 

Het is zo maar een randje....
Toch is het dat kleine randje wat zich in het hart kerft
door liefdevolle herinneringen, gevoelens en verlangens.

Je zintuigen openen zich en raken je hart!!
 

 


Nog even ....

    
Oktober ... De zomer voorbij, herfst gekomen.
Zonnige dagen worden dagen met regen en wind.
Het zijn dan juist de zonnestralen die je zo maar diep kunnen raken, omdat dit niet meer vanzelfsprekend is.
De warmte, het licht !! Het doet mij denken aan jou !!
Nog even ...
 

 


Gods Lichtstralen is Immanuël


Met Kerst vieren we elk jaar weer de geboorte van de Heere Jezus Christus.
Gods Zoon wordt aangekondigd door profeten en engelen ....
En dan ineens klinkt er midden in de nacht op de velden rondom Bethlehem:
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Waarom ?
God zendt - door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus - Lichtstralen in onze donkere wereld.
Niet voor niets wordt de Heere Jezus " Immanuël " genoemd !!! Dat betekent "God met ons."
En wie in Jezus gelooft, mag bouwen en vertrouwen op Gods zegen. (in leven en sterven)


 

 


God is de Eeuwige !!
( dat geeft mij rust en troost ...  )

God is de Eeuwige !!!
Dat is niet te omschrijven, niet te begrijpen....
Niet met onze woorden en ook niet met ons begrip.
Helemaal niet wanneer we naar het kruis van Golgotha kijken.
Daar raakt onze levenstijd de eeuwigheid....


Dat is het moment
van mijn Eeuwigheid
Een tegenstelling
van niet te begrijpen werkelijkheid.

 Aan het kruis sterft in onze plaats Jezus Christus.
Wanneer wij dat zien, zijn wij eeuwig vrij !!

De tijdsgrens
Van mijn leven
is in Uw Handen
Ik ben EEUWIG vrij !!!

 


Jezus Christus :  de basis van het leven
 

Je bent druk met alles en niets...
Je werk, je vrije tijd. Alles is gevuld !!
Zo leef je maar door en kom je tijd te kort.

En dan is -op bezoek bij je zoon- er dat onverwachte moment
 waar de basis van het leven
" zichtbaar en hoorbaar "
de diepte van je hart raakt.

 Het is het bekende moment van stilte voor het eten....

Je stem
Je woorden
Ze brengen me
bij de basis van het leven
Jezus heeft Zijn leven gegeven

Je gebed
De eenvoudigheid
Van ons bestaan
In ons ingewikkeld leven
Klinkt door jouw gebed
die ene Naam
JEZUS
 

 


De stilte van de volmaakte Liefde

Liefde .... hoe vaak wordt er niet over gezongen en gesproken?
Liefde .... woorden in gedichten, in brieven, in muziek.....

Maar op het moment van de volmaakste LIEFDE ter wereld en allertijden bleef het stil.
In die stilte op Golgotha werden wij gezegend
met de eeuwige LIEFDE
van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 

 


Elke dag opnieuw

Het blijft steeds weer een wonder en er is steeds weer verwondering.
De komende lijdensweken - op weg naar Pasen -
Het lijden en sterven van Jezus Christus, Gods Zoon
Ook voor mij .......
Zondag ( 1 maart 2009 ) is het avondmaal ...
Het teken van Gods vergevende Liefde in brood en wijn.
Ook voor mij ......

Het blijft steeds weer een wonder en er is steeds weer verwondering.
Elke dag opnieuw ......
mag ik tot mijn Heere gaan " Met wie ik ben, met wat ik ben "
Elke dag opnieuw ......
zoveel liefde, zoveel vergeving.
Elke dag opnieuw ......
leven door Jezus Christus, Gods Zoon !!!

Elke dag opnieuw...
mijn leven
in Uw Hand
mijn Heere en God

 

 


Leven door het Licht der wereld " Jezus Christus "

Donkere dagen voor Kerst is een bekende uitdrukking
die vandaag zichzelf weer waar maakte.
Mistig, somber, donker en al heel snel nacht...... weer een dag voorbij.
Opnieuw een dag voorbij..... winterkorte dagen.
En zo trekt mijn leven " winterkort " en " mistig " voorbij.
Een terugkerend refrein zonder " Het Licht der wereld ", zonder " Jezus Christus."
Hoe is dat toch mogelijk in deze Adventstijd ?
En dan is er ineens een Lichtstraal in de nacht van Bethlehem.
En dan ineens is er Licht in de duisternis van Golgotha.

Beloofde genade
Eeuwige Lichtstralen
in Bethlehems nacht
Beloofde vrijheid
Eeuwige genade
Op Golgotha volbracht

!!! Heere, dank U wel !!!
 

 


Gods Woord is genoeg

Vanmorgen ( zondag 26 oktober 2008) hoorde ik Gods Woord uit Lukas 7 vers 1-9.
De geschiedenis ( geen verhaal, want het is echt gebeurd ) van de hoofdman te Kapérnaüm.
Deze hoofdman heeft een dienstknecht die ernstig ziek is.
Hij vraagt aan Jezus genezing voor deze dienstknecht.
Jezus wil dan op aandrang van de ouderlingen der Joden naar het huis van de hoofdman gaan...
De hoofdman vindt zichzelf " niet waardig " om Jezus ( Gods Zoon ) te ontvangen in zijn huis.
Een woord ( Gods genezend woord ) is genoeg om  zijn dienstknecht te genezen.
Jezus zegt dan ( vers 9) : Zo'n groot geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden.
En de knecht wordt op Jezus' Woord genezen.

Deze geschiedenis heb ik gelezen.....
heb ik verteld (als vader, als leerkracht)
heb ik gehoord (vanmorgen nog) ......
Op dit moment luister ik naar Martin Brand ( de cd  " eerlijk gezegd ") en hoor de woorden :
" maar als je eerlijk roept om Jezus weet ik dat er iets veranderen gaat."
Heere, ik heb niet zo'n groot geloof, maar ik wil U bidden.....

Daarom Heere
biddend op Uw Belofte
ik heb ze gelezen
Ik heb ze verteld
Ik  heb ze gehoord
Geef genezing....
op Uw Woord !!
 

 


Loslaten ....

Een bergtocht is als een route voor het leven.
Klimmend, dalend, breed, smal, soms makkelijk, maar vaak moeilijk.
De vakantie in 2008 was in de Alpen bij de Mont Blanc.
Moeder, vader en zoon ...
Op deze manier misschien wel de allerlaatste keer.
Twee weken lang met elkaar wandelen.
Eerst samen, dan soms alleen, steeds meer alleen.
Je jongste kind wordt groot.


Je moet steeds meer loslaten. Ook met wandelen. Hij is sneller....
Dat valt niet mee, maar je moet wel !!
In de afgelopen bergtochten liep (alleen) hij voorop.
In het leven gaat hij straks ook alleen !!!
Een bergtocht is als een route voor het leven....


Bergen .... Psalm 121 !!!
Heere, gaat U met hem mee waar wij hem moeten loslaten !

Want Uw hulp en kracht
is als schaduw aan zijn rechterhand
hoe groot ook "onze" afstand
U bent dichtbij, dag en nacht.

 

 


Gods zegen is onmisbaar
(psalm 127 vers 1 en 2)

Al weken zijn we bezig met ons nieuwe huis.
Dag in … dag uit ….. behangen, verven, verhuizen…
Het is goed dat we vakantie hebben !
En toch…. Vakantie is recreatie.
Het werkwoord hiervan is recreëren.
En dat betekent “ herscheppen .“
Uitrusten en terugkeren naar de basis van het leven
Maar juist in een periode
van bouwen, behangen,verven en verhuizen
is er vaak geen tijd van herscheppen.
Is er geen tijd van terug keren naar de basis van het leven…
.
 

 


Sta op HEERE  (en vervul mijn hart)

Steeds weer klinkt het Woord van God....
Steeds weer komt God naar ons toe...
En wat doen wij ?
We weten het wel, maar doen zo vaak niets  !!
Daarom " Sta op Heere en vervul mijn hart. "

U bent Koning, wilt U dat ook wezen in mijn hart !
(n.a.v. Psalm 10)
 

 


Trots op jou

Zo herkenbaar en daarom soms zo moeilijk
Wetend dat je zelf  het ook belangrijk vond en nu (pas) weet dat het niet zo is....

mijn bekende fouten
in het leven
is misschien wel
het daarom ...
en de antwoorden op
jouw waarom !!
 

 


 Liefde door Gods Liefde

Wat een wonder uit Gods Hand wanneer twee mensen elkaar liefhebben en leven uit Zijn Woord.
Wat een wonder uit Gods Hand wanneer ouders mogen zien dat hun kind(eren)
de Heere om een zegen vragen...

Gods Liefde
Gods Genade
Gods Trouw
Is de basis van ……
" Ik hou van jou "…

 

 


 Alles, ja echt alles

Liefde is iets fantastisch mooi tussen 2 mensen
Nog gelukkiger zijn zij die Gods Liefde in hun liefde hebben.
Maar wat geeft liefde pijn en verdriet ,
wanneer Gods liefde niet de basis van je (ge)liefde kan zijn....

Je hart huilt
je weet, je voelt
Gods eeuwigheid ontbreekt

Alles, ja echt alles
ook in de liefde
Alles, ja echt alles
God wil jouw God zijn
 

 


Achttien

Het eerste moment
jouw bijzondere geboorte
beschermd door de Vader
Gezegend door de Vader

Jij bent een wonder
uit Gods Hand
 

 


Volledige Vrijheid

Je bent als een blad dat door de wind tot grote hoogte is geblazen
om dan ineens in de stilte naar beneden te vallen.
Juist in die (doods)stilte kom je jezelf tegen
en de wereld zal je niet (kunnen) helpen.
 

 


Liefde

De roos is het symbool van de liefde.
Zo gewoon, zo uniek ......


 

 

 Passie

De openheid van passie,
intens voelbaar, wonderschoon...