GEDICHTEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Leven door het Licht der wereld "Jezus Christus"

 


De duisternis
In de donkere dagen
valt neer
Als een grauwe sluier
Mijn hart
ziet het nauwelijks meer

Alles hetzelfde
Terugkerend taferelen
Een refrein
Momenten van het leven
Rijgen zich aan elkaar
om lege tijd te zijn

Steeds weer
in mijn dagelijks leven
Ondoordachte tijd
Zonder verandering
De echo’s
van zondige werkelijkheid

Hoe dan
zal ik moeten
(terug)keren
als mijn zondige grauwheid
mijn Gods verlangen
Doet wegteren

Donkere duisternis
midden in de nacht
van Bethlehem
schildert
Mijn zonden
ondanks Zijn roepstem

In de donkere duisternis
Midden op de dag
Aan het kruis van Golgotha
Schreeuwen
Mijn zonden
Hem na

De duisternis
in de donkere dagen
het patroon
van mijn hart
van mijn zijn
een verloren zoon
 

Beloofde genade
Eeuwige Lichtstralen
in Bethlehems nacht
Beloofde vrijheid
Eeuwige genade
Op Golgotha volbracht

Zijn Lichtstralen
breken de grauwheid
van mijn bestaan
Het refrein
van zonde
is weggegaan

De duisternis
In de donkere dagen
regeert niet meer
Jezus Christus,
Mijn Verlosser
Ik leef weer !!!

met een Vrede
die alle verstand
te boven gaat
met de Koning
van Bethlehem en Golgotha
die mij nooit verlaat.

BoBru - 16122008