PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 1


Welgelukzalig is de man ....

Dat willen we allemaal wel zijn ? Welgelukzalig.....
In deze psalm wordt aangegeven wie dat zijn !!
Door de psalmdichter worden een aantal kenmerken opgenoemd.
Het belangrijkste is toch wel vers 2 :
" Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht."
En dan lijkt dat "welgelukzalig" wel heel ver weg.
Wanneer je de wet des HEEREN overdenkt, weet je dat je de kenmerken
van een welgelukzalig man niet hebt.
Eerder is er zelfs sprake van de kenmerken van een goddeloze.Hoe dan welgelukzalig ?

Dat staat aan het eind van deze psalm in vers 6:
"Want de HEERE kent de weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan".
Hier zie je de tegenstelling tussen welgelukzalig en niet-welgelukzalig.
Rechtvaardigen, wie zijn dat ?
Geen perfect brave en goede mensen...
Rechtvaardigen zijn mensen die met en in hun nood biddend naar de HEERE gaan.
Die nood kan van alles zijn:
allereerst de zonde (overtredingen tegen Gods wet), maar ook  moeite, pijn en verdriet.
Zij weten dat zij Iemand nodig hebben om welgelukzalig te worden.
Iemand die wel Gods wet heeft gehouden.
Iemand die God liefheeft boven alles.
Iemand die zijn naaste liefheeft als zichzelf ( zelfs vijanden )
Iemand die jou rechtvaardig maakt.....
GODS ZOON, JEZUS CHRISTUS
 

Wanneer je dat weet en gelooft, krijg je lust in des HEEREN wet.
Dat gebeurt wel met vallen en opstaan, want we kiezen zo vaak voor onszelf of vinden onszelf de belangrijkste....
De dichter weet daar ook van.
Hij kan de wet des HEEREN niet in en op eigen kracht houden, volbrengen.
MAAR DAT HOEFT OOK NIET !!!!!
God is hem nabij.
In vers 3 staat het er zo mooi :
" Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt;
en al wat hij doet zal gelukken."

Let eens op de volgorde.
1) geplant ..... dat wordt gedaan ..... door God
2) water ..... nodig voor de groei .....door Gods Woord
3) vrucht ..... groeien en tot bloei komen .....door de Heilige Geest
4) geen blad dat afvalt.. geen sterven, maar leven.. door de Heere Jezus Christus
5) geluk ..... welgelukzalig ..... het eeuwige leven in Gods Koninkrijk.

Wat een verschil met de goddelozen, die in het gericht niet zullen bestaan !!!
(vers 5)

Bent u/jij  welgelukzalig ?
 

 

BoBru 12102002