PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 11


Waarom vluchten als je kunt vertrouwen ?

In de Staten-Vertaling staat boven deze psalm "Vertrouwen op God."
En dat is dan ook precies de kern van deze psalm.
David begint begint er gelijk mee door te belijden (zeggen) :
"Ik betrouw op de HEERE"  (vers 1)
Het tegenovergestelde van vertrouwen wordt door zijn omgeving geadviseerd : " Vluchten!"
Vluchten als een vogel naar de bergen.... (ook vers 1)
En als je naar de omstandigheden kijkt, zou je de omgeving van David (bijna) gelijk geven.
De omstandigheden zijn namelijk niet mis:
- goddelozen (zondaars) spannen de boog
- zij schikken (leggen) hun pijlen op de pees
- om in het donkere te schieten naar oprechte mensen van hart
( om de oprechten in het duister te treffen)
- zekerlijk de fundamenten worden omgestoten: wat heeft de rechtvaardig bedreven ?
(wat kan de rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt ?)

Wat moet je doen als gelovige ?
Waar zoek je hulp, als je houvast (fundamenten) omvalt ?
Waar kun je schuilen, wanneer alles om je heen wankelt ?
Aanslagen op het goede
Aanslagen op het leven
Aanslagen op jouw fundamenten van christelijke normen en waarden
Aanslagen in je persoonlijke leven door verdriet, pijn, ziekte, zorg en ellende
Vluchten dus !!!
Naar de bergen, want de bergen zijn het teken van kracht.
Bergen verdwijnen niet zo maar.
Bergen zijn onwankelbaar.
In een bergvesting ben je veilig.....
Maar is dat wel zo ?

Onze moderne bergen zijn we zelf....(zelfvertrouwen)
Of ons geld (macht).... of onze gezondheid (kracht) .....
Dat laat de wereld je zien en geloven !!!
Dat is ook wat de duivel je influistert !!!
Wanneer je op jezelf vertrouwt....
Wanneer je op je geld vertrouwt ....
Wanneer je op je gezondheid vertrouwt ....
Wanneer je op de mens vertrouwt ....
Dan heb je God niet meer nodig !!!
Maar is dat wel zo ?

In Jesaja 54 vers 10 staat :
"Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen,
maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken."

Vertrouwen of vluchten ( naar de bergen ) ?
David draait het om !
Waarom vluchten als je kunt vertrouwen ( op de HEERE)
" Ik betrouw op de HEERE "  ( vers 1 )
Dat klinkt makkelijk.
Vertrouwen op God en alles is opgelost ?!
Zeker niet ..... Ook in deze psalm worstelt David in het geloof.
Er is vaak weinig te zien van Gods gerechtigheid in deze wereld.
In het geloof van vele mensen stijgen " de waaroms " op tot de Heere Die in de hemel woont.
En dat is nu precies de plaats waar David tot bidt. ( vers 4)

In de Staten-Vertaling staat in vers 4:

De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid,
des HEEREN troon is in den hemel;
Zijn ogen aanschouwen,
Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.

In de Nieuwe Bijbel vertaling staat in vers 4 :

De HEER in zijn heilig paleis,
de HEER op zijn troon in de hemel,
met aandacht beziet hij
en fronsend keurt hij de mensen op aarde.

Daarom kan David de vraag omdraaien.
Vertrouwen of vluchten verandert in " waarom vluchten als je kunt vertrouwen ! "
Niet het vertrouwen in jezelf,
Niet je geld,
Niet je gezondheid,
Niet je medemens,
maar het vertrouwen op Gods beloften geeft eeuwige zekerheid.
Paulus schrijft in zijn brief aan de KorinthiŽrs:
" En Hij (de Heere) heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg;
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone."
(2 KorinthiŽrs 12 vers 9)

David stelt zijn vertrouwen op de Heere,
want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn ? ( Genesis 18 vers 14 )
Waarom vluchten als je kunt vertrouwen !
De HEERE is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.
Hij had eerste woord zowel in de schepping van de wereld
als in de schepping van jezelf....
Hij heeft ook het laatste woord, zowel in de wereld als in uw (jouw) leven.

Huiveringwekkend zijn dan de woorden van vers 5 en 6 voor de mensen
die niet op Hem vertrouwen.....

5 De HEERE proeft den rechtvaardige;
maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.
6 Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel;
en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.

Geweldig rijk is dan het slotvers van deze psalm voor de mensen
die op de HEERE vertrouwen. ( vers 7)

Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief;
Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.
 

BoBru 22042007