PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 130


Verwachten wij de Zaligmaker ?
Is het altijd adventstijd voor u ?

Advent betekent ”verwachten”.
Verwachten betekent ” uitzien naar ”.
En uitzien naar betekent ” verlangen naar ”.

De dichter van deze psalm verwacht de HEERE. Niet zo maar ……..
Zijn ziel verwacht de HEERE !!!!!! En dat niet alleen ……
Hij hoopt op Zijn Woord. De HEERE heeft het Zelf in de Bijbel gezegd.

Hoe leven wij ? 
Verlangen wij naar de HEERE ? 
Is het in ons hart advent ?
De dichter heeft het als voorbeeld van zijn verlangen over “de wachters” 
die de hele nacht hebben gewaakt. 
Bijna is het morgen…. Nog even en dan… is het licht. 
Hij wil dat extra tegen ons zeggen.Daarom staat er:
"de wachters op de morgen op de morgen, de wachters op de morgen"
Het staat er twee keer en dat is geen foutje. 
De dichter schreeuwt het uit : 
“HEERE, kom” of zoals het in de één na laatste zin van de Bijbel staat : 
" Ja kom, Heere Jezus. "
Maranatha !!

Maar waarom verlangt de dichter naar de HEERE ? Lees maar vlug door.
" Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid,
en bij Hem is veel verlossing. "
Hoe zo “  verlossing “ ?
 
Het is de verlossing die vrede brengt....
Dat is geen vrede op aarde,
die je met kerst in de reclamefolders en op de televisie ziet. 
Of die bezongen wordt in de kerstliedjes die je op de radio hoort.


Het is de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. 
De vrede die al uw harten en uw zinnen zal bewaren
in Christus Jezus.
( Filippensen 4 vers 7 ) 


Laten we nog eens naar de dichter luisteren : 
" Zo gij HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! Wie zal bestaan ? "
Wat zijn die ongerechtigheden ?
Alles wat in je leven tegen Gods wil in gaat. We noemen dat “zonde”.
En met die ongerechtigheden moeten we voor Gods aangezicht verschijnen. 
Dat kan niet… Wij met onze zonde tegen over God Die heilig is.
Dat is net zoals Licht en duisternis. Dat kan ook niet samen. 
De dichter weet dat. Hij roept dan ook vanuit
" de diepte van ellende " tot God. 
Maar nu het grote wonder !!!!!
Luister maar naar de dichter: 
" Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. "

Vergeving van ongerechtigheid. Dat is verlossing door de Verlosser.
Daarom verwacht mijn ziel de HEERE, als wachters op de morgen.
Mijn ziel verwacht
" het LICHT der wereld. " De Heere Jezus Christus.

Hij brengt VREDE tussen God en de mensen door te sterven op Gogoltha.
Daarom scheurde het voorhangsel in de tempel.
Het voorhangsel was een gordijn wat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing. 
Het was niet meer nodig, want door het Bloed van de Heere Jezus
kunnen wij tot God komen zonder te sterven.

Advent betekent ”verwachten”.
Verwachten betekent ”uitzien naar”.
En uitzien betekent ”verlangen naar”.
Verwacht jij de Zaligmaker van de mensen ?
Verwacht jij de Heere Jezus ?
 

BoBru 03122003