Psalmen
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Beginpagina (home) Bijbel-Stille Tijd Psalmen Gedichten Ons Tuin Erf On the Road Les vacances Digi-Pictures Gedachten Zegveld School
 

 Psalm 13

Hoelang zal de Heere doen, alsof Hij er niet is ?
Het is het begin van een vraag die 4 keer in deze psalm wordt gesteld.
Het is een klacht vanuit het hart die voor ieder (gelovig) mens herkenbaar is !
Elke keer weer anders :

2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

De Naardense Bijbelvertaling spreekt van " Tot wanneer ."
Hiermee is in deze psalm wel de toon gezet,
want in de aanhef van de vraag klinkt "hoop en verwachting " door .
"Tot wanneer" geeft een einde van de situatie aan !!

De psalmdichter David weet van verlossing, van bevrijding, van redding .....
Zo wordt het klagen bidden en het bidden zingen !
De wolken trekken weg uit zijn ziel
en de zekerheid van het geloof begint te roemen over Gods genade en liefde.

 


 Psalm 12

Woorden, woorden ...   Hoe spreken wij onze woorden uit ?
Wat is de waarde van onze woorden ?
Ze zijn zo vaak leeg en hebben geen inhoud. Ze zijn als lucht en hebben geen betekenis.
Er is sprake van een woord-inflatie(ontwaarding) en een woord-crisis.
Wie kun je vandaag nog geloven op zijn of haar woord ?
Wie kun je vandaag nog aanspreken op zijn of haar woord ?


Het hele proces van Jezus veroordeling is een woordcrisis
en laat de woord-inflatie(ontwaarding)zien van de mens.

Gods Woord is niet ijdel, lucht en leeg.
Gods Woord is Waarheid, Heilig en Betrouwbaar.
Gods Woord spreekt van Liefde en Genade.
Daarom is het zo belangrijk om dichtbij het "WOORD van GOD" te leven.
Gods Woord moet de Bron zijn van onze woorden, van ons leven.

Welke waarde heeft Gods Woord voor ons ?
Geloven wij God op Zijn Woord ?
Bewaren wij Gods Woord in ons hart ?
Leven wij naar Gods Woord ?
 


 Psalm 11

Vertrouwen of vluchten ( naar de bergen ) ?
David draait het om !
Waarom vluchten als je kunt vertrouwen ( op de HEERE)
" Ik betrouw op de HEERE " ( vers 1 )
Dat klinkt makkelijk.
Vertrouwen op God en alles is opgelost ?!
Zeker niet ..... Ook in deze psalm worstelt David in het geloof,
maar Gods beloften zijn eeuwig !!
 


 Psalm 10

Psalm 10 laat de wereld zien met al zijn pijn en verdriet...
Psalm 10 laat de goddeloze zien met zijn hoogmoed...
Psalm 10 laat zien dat de goddeloze en heiden zal vergaan...
Psalm 10 laat de gelovige met zijn vragen en twijfels zien...
Psalm 10 laat geloofsvertrouwen zien...
Psalm 10 laat God als Koning zien
voor eeuwig en altijd...
 


 Psalm 9

In psalm 9 zien we de toppen
en de diepe dalen van het geloof !!
In vers 12 roept David ons op om God te loven en te prijzen,
maar met een geweldige schok kijken we in vers 14
tegen de toppen van vers 12 aan.
Van het psalmzingen zijn we in vers 14 
beland bij de poorten van de dood.
En toch....
David weet dat zelfs bij de poorten van de dood
God Zijn Naam waar maakt !
HEERE : "IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL ! ( Exodus 3 vers 14)
En vanuit dat kennen en vertrouwen
roept David Gods Naam aan,
opdat hij opnieuw de lof aan God in de poorten van Sion
zal laten klinken.
 

 Psalm 8

Psalm 8 lijkt een lied van een ver verleden.....
Psalm 8 lijkt de bevestiging dat de Bijbel een stoffig en ouderwets boek is !!
De verwondering van David zijn de meeste mensen van deze tijd kwijt geraakt.

Hoe kan het toch,
dat deze God vol majesteit en Goddelijke macht, aan deze mens denkt.
Ja, zelfs deze mens bezoekt !! ( vers 5)
Waarom buigt Gods Heerlijkheid en Majesteit zich naar deze mens ?

 Psalm 90

Mozes vertelt ons van Gods Eeuwigheid
en onze onvergankelijkheid.
Wat vinden wij belangrijk in ons leven ?
Hoe gaan we met onze tijd om ?
"Leer ons alzo onze dagen te tellen,
dat wij een wijs hart bekomen."


 Psalm 42

Er zijn momenten in het leven
dat je je helemaal alleen voelt.
De dichter van psalm 42 heeft dat gevoel ook,
Maar zijn geloof zegt dan : " Hoop op God "Want Jezus Christus is aan het kruis van Gogoltha
door God verlaten,
opdat wij door God nooit verlaten zouden worden !!
Is Jezus al uw Hoop en Verlosser ?
 

 Psalm 7

Wat moet je doen 
als je vals wordt beschuldigd ?
En je tegen die leugens niet kunt verdedigen ?Gonna put it in the Hands of God !!!
Leg het in de Handen van God !!

 Psalm 61

In Psalm 61 wordt de Heere door David
" Toevlucht, sterke Toren " genoemd.
In deze psalm kan hij het zelf niet meer aan.
Hij zoekt bescherming onder vleugelen van de Heere.
En door ervaring weet hij:
God zal mij verbergen in Zijn hut !!
Daarom dankt en prijst hij de Heere....

Maar in vers 7 en 8 bidt hij voor de koning ?
Wie is die koning ?
Bidt David hier voor zichzelf ?
En wat kan dat betekenen voor de mens in onze tijd ?


 Psalm 19

In deze psalm wordt gesproken over Gods Heerlijkheid in de natuur en Wet.
De mens is vaak onder de indruk van de prachtige natuur om zich heen....
en bedenkt zich dan dat er eigenlijk toch wel "iets of iemand" moet zijn.
Uit een "oerknal of evolutie" kan dit toch niet ontstaan ???David heeft helemaal geen vaag gevoel over "iets of iemand" wat er is,
wanneer hij naar de natuur om zich heen kijkt.
Heel duidelijk wijst hij naar Zijn God, Die de Schepper van hemel en aarde is !!!
Alles is gemaakt door Gods handen.
Het boek van de natuur schrijft God de eer toe
van zijn schoonheid, veelkleurigheid, verscheidenheid en wonderlijke pracht.
 

 PSALM 6 

Hoe kan iemand in diepe nood 
( zowel geestelijk als lichamelijk ) 
toch de zekerheid hebben dat zijn gebed
door de HEERE wordt verhoord ?


 PSALM 5 

David begint de dag met God.
 Een prachtig begin van een nieuwe dag,
die mij doet denken aan "Gods grote dag"

Hoe kan iemand in diepe nood 
( zowel geestelijk als lichamelijk ) 
toch de zekerheid hebben
dat zijn gebed door de HEERE wordt verhoord ?
 

PSALM 4 

Augustinus  
schreef eeuwen geleden:
Ons hart is onrustig,
totdat het rust vindt in U,o God.
 Psalm 4 vertelt hier ook van !!
Hoe kan iemand in diepe nood 
( zowel geestelijk als lichamelijk ) 
toch de zekerheid hebben dat zijn gebed
door de HEERE wordt verhoord ?


PSALM 130

Elk mens heeft wel verwachting, maar wat kan die soms heel erg tegenvallen. 
Zo erg dat er geen hoop, geen toekomst meer is !!! 
De dichter van psalm 130 ziet het leven niet meer zitten ... en toch. "
Hij verwacht de HEERE !!!" En de HEERE geeft hem verlossing, veel verlossing, zodat hij een gouden toekomst tegemoet gaat
 

 PSALM 3 

Zoveel vijanden en dan nog kunnen slapen ?
Met de HEERE kan dat wel !!
Ook in onze tijd,
want weet u wat Jesjoea betekent ?

PSALM 2 

Psalm 2 vertelt over de strijd 
tussen Gods Gezalfde en de volkeren.
Maar de overwinnaar staat vast !
De Messias...de Gezalfde..
Een troost en bemoediging 
voor mensen
die hun vertrouwen stellen
op de HEERE.


 PSALM 1

" Welgelukzalig "  zijn. 
De dichter van Psalm 1 weet
van het lot der vromen
en der goddelozen.